Zöld város kialakítása a Belvárosban

erfa2
A Kedvezményezett neve: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Konzorciumi partner: Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft.
A projekt címe: Zöld város kialakítása a szegedi Belvárosban
A szerződött támogatás összege: 850.000.000 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
Önkormányzati önerő összege (bruttó): 350.000.000,-Ft
A projekt tartalmának bemutatása: Szeged MJV ITS-ben kijelölt akcióterülete a Korzó – Tisza városközpont nevet viseli. Az akcióterületen belül a jelen projekt szempontjából releváns beavatkozási területi egység a Stefánia, Móra park és Roosevelt tér által lefedett terület. Az igényfelmérésen, partnerségi egyeztetésen, tervezői előkészítésen alapuló projektjavaslat megvalósítása lényeges mértékű pozitív változást hoz a város egyik legkedveltebb közparkjában és játszóterén.
Az önkormányzati tulajdonú ingatlanokat érintő beavatkozások eredményeként új zöldterületek jönnek léte, a már meglévők megújulnak az élőhelyek és a biodiverzitás növelése érdekében, a városi aktív rekreáció infrastrukturális feltételei javulnak, bővülnek. A zöldfelületek megközelíthetősége, jobb elérhetősége érdekében gyalogos felületek rekonstrukciója, járdaépítés történik, a kerékpárosok számára kerékpártámaszok kerülnek kihelyezésre, a helyi identitás erősítését célozza a tanösvények kialakítása. A tervezői koncepció figyelembe vette a jelenlegi, örökségvédelem alatt álló épített és helyi védelem alatt álló természeti környezeti adottságait, a növényállomány adta lehetőségeket, az igényfelmérés során felmerülő igényeket, a tervezői felmérés és az üzemeltetői vélemények alapján kirajzolódó területhasználati korlátokat és problémákat. Ennek eredményeként 28 000 m2 új vagy megújított zöldterület, 13 000 m2 városi területen létrehozott vagy megújított nyitott tér jön létre az akcióterületen. Az integrált területfejlesztési stratégiákba bevont népesség száma 168.048 fő. Gazdaságélénkítő tevékenységként a Belvárosi híd alatt kialakítandó, nyitott vendéglátóhely időszakos üzemidővel, tavasztól őszig tudja kiszolgálni a vendégeket. Önállóan támogatható tevékenységek: a növényfelület, élőhelyek és biodiverzitás növelése, a zöldfelület növényállományának rekonstrukciója körében a Stefánia és a Roosevelt tér területén megújításra kerül a gyepfelület. A Móra park területén új fák kiültetése, míg mindhárom területen pecsétszerűen egynyári virágágyak kiültetése valósul meg. A városi aktív rekreációs zöldterületek kialakítása során a Stefánia területén szabadtéri fitnesz eszközök telepítésével segítjük a szabadidős sport tevékenységet. Megújításra kerülnek a terület játszóterei, a Roosevelt téren akadálymentes játszótér-rész kerül kialakításra. A fejlesztéssel érintett területen található Szeged történelmének számos építészeti maradványa, ennek bemutatására kialakításra kerül egy tanösvény. A Móra parkban található szökőkút rekonstrukciójával egy energiahatékony és fenntartható módon üzemeltethető szökőkút épül, amely lehetővé teszi, hogy a tér többfunkcióssá váljon: játszótér, rendezvénytér, illetve a mikroklímára gyakorolt kedvező hatása továbbra is megmarad. Gazdaságélénkítő tevékenységként a Belvárosi híd alatt található vendéglátó ipari egység által bérelhető terület megújítása történik. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységként megvalósul az önkormányzati tulajdonú, korszerű, energiatakarékos közvilágítás kialakítása. A járdák, illetve kizárólag gyalogos és kerékpáros közlekedésre alkalmas nagyműtárgyak felújítása, kialakítása tevékenység körében járdák újulnak meg és épülnek, a parki utak vonalvezetése a térhasználatot tükrözve racionalizálódik, szélességük csökken, teljes rétegrendjében vízáteresztő burkolatot kapnak, kerékpártámaszok kihelyezése segíti a kerékpárosokat. A terület rendeltetésszerű használatához szükséges eszközbeszerzés keretében utcabútorok (padok, asztalok, hulladékgyűjtők) kerülnek beszerzése az építési beruházás részeként. A fejlesztésre kerülő zöldterület hasznosítható épületállományának hasznosítása révén a Deák Ferenc utca 21. szám alatt több férőhelyes nyilvános mosdó létesül. Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek: kötelező nyilvánosság biztosítása, akadálymentesítés, a soft elemek a környezettudatos szemlélet, a helyi identitás tudat erősítését, továbbá a bűnmegelőzést célozzák. A projekt Szeged M.J.V.Ö 100%-os tulajdonában álló városfejlesztési társasággal alkotott konzorciumban valósul meg. Az előkészítési tevékenységek (előzetes tanulmányok, tervezés, közbeszerzés) lezárása, tehát az 1. mérföldkő teljesítésének tervezett határideje 2018. 11. 30. 2018. december hónapban tervezett a kivitelezés kezdete, 25%-os teljesítés 2019. 04. 30., 50%-os teljesítés 2019. 06. 30., 75%-os teljesítés 2019. 08. 31, 100%-os mérföldkő (kivitelezés tervezett befejezése) 2019. 10. 31., műszaki átadás-átvétel lezárása 2019. 11. 30. A soft tevékenységek 2020. március – április hónapokban kerülnek megvalósításra.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. 2. negyedév
A projekt azonosító száma: TOP-6.3.2-16-SG1-2017-00004