Zöld város kialakítása Belső-Tarjánban

erfa2
A Kedvezményezett neve: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Konzorciumi partner: Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft.
A projekt címe: Zöld város kialakítása Belső-Tarján akcióterületen
A szerződött támogatás összege: 989 999 940 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
Önkormányzati önerő összege (bruttó): 45.000.000,-Ft
A projekt tartalmának bemutatása: A projekt tartalmának bemutatása: A projekt konzorciumi formában valósul meg. A projekt tevékenységei az előkészítő szakaszban: tanulmányterv, engedélyes és kiviteli tervek, megalapozó tanulmányok elkészítése, a tervezési folyamatot megalapozó műszaki szakértői vizsgálatok elvégzése és közbeszerzések lefolytatása.
A megvalósítási szakasz tevékenységei:
Akcióterületi zöld felületek kialakítása, felújítása – Piroska téri játszótér zöldfelületeinek rekonstrukciója – Erős János utcai kis játszótér zöldfelületeinek rekonstrukciója – Csongor és Tünde tér (köztér, vízjáték) zöldfelületeinek rekonstrukciója – József Attila sugárút – Tarján széle tömbbelső (nagy játszótér, pihenő park) zöldfelületeinek rekonstrukciója – Építő utca – Hajlat utca zöldfelületeinek rekonstrukciója – Róna utca és Retek utca zöldfelületeinek rekonstrukciója – A növényállomány kezelése a teljes terület vonatkozásában.
A szabadidő aktív eltöltését támogató zöldfelületek és rekreációs terek kialakítása – Piroska téri játszótér sport és játékeleminek felújítása – József Attila sgt.-Tarján széle tömbbelső (nagy játszótér, pihenő park) sport és játékeleminek felújítása. Két új kutyafuttató kialakítása a Retek utcábanés a Budapesti körútnál. A Pósz Jenő utcai kis játszótér és sportpálya felújítása – Építő utca – Hajlat utca sport és játékeleminek felújítása – Gyermek KRESZ pálya kialakítása – Hajlat utca Közösségi kertek kialakítása a Dandár utcában, a Debreceni utcában, valamint a Táltos Iskola mellett.
A Máltai játszótér és sportcentrum közösségi célokat szolgáló megújítása
Kiskereskedelmi üzletek kínálatát kiegészítő termékeket forgalmazó helyi piac minőségi fejlesztése a Retek utcában
Fogadóterek kialakítása a József Attila sugárút és a Retek utca sarkán, valamint a József Attila sugárút és a Budapesti körút sarkán található teresedések esetében – A közterület rendezése az akcióterület több pontján (pl. Csongor és Tünde tér, Hajlat utca) – Az akcióterületen található parkolók minőségi és mennyiségi fejlesztése. – Több ponton az önkormányzati belterületi közúthálózat zöldterület-használatot segítő felújítása, bukkanók kihelyezése, rekonstrukciója
Soft programok megvalósítása: Első tarjáni kavalkád és közösségi fórum. Számos családi felvétel áll rendelkezésre Tarján városrész, illetve Belső-Tarján építésének időszakából. A filmek bemutatására szerkesztett formában, háttérzenével közösségi program keretében kerül sor.
A városrész jelenét és jövőjét bemutató rajzpályázat, melyet a területen, illetve annak közvetlen környezetében elhelyezkedő iskolákban hirdet meg az önkormányzat, és novella pályázat („Hogyan látom Tarjánt?”), melyre a helyi lakosok nyújthatnak be anyagot. A pályázatok elektronikusan, internetes felületen is megtekinthetők lesznek, a nyertes pályázók a díjakat a projektzáró rendezvényén vehetik át.
A közösségi programot – illetve az ehhez kapcsolódó projektzáró rendezvényt – a Tarján múltját bemutató nyilvános vetítés zárja majd.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. 4. negyedév
A projekt azonosító száma: TOP-6.3.2-16-SG1-2017-00002