17°C közepesen felhős

Warning! There is no posts to display. Please check your widget settings

YOUMIG program

hungary uk_flag
magyar verzió english version

.

Youmig_logo szeged_mjvo_cimer

Projektbemutatás Programok Szakmai anyagok Galéria Linkek
Projekt ismertetése  Szegedi nyitórendezvény
(2017. május 25-26.)
 Nyitórendezvény prezentációja Nyitórendezvény képei
(2017. május 25-26.)
www.interreg-danube.eu/youmig
 Szabadkai tanulmányút
(2017. október 24.)
 Szabadkai tanulmányút
(2017. október 24.)
www.interreg-danube.eu/youmig
 2. szegedi konferencia
(2018. április 17.)
2. szegedi konferencia
(2018. április 17.)

 

.

Elindult a fiatalok nemzetközi vándorlását mérő kutatás, a YOUMIG – Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata is partner a nemzetközi projektben

Új kutatást indít a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) „YOUMIG: A fiatalok nemzetközi vándorlásának hatásai – intézményi eszköztár és együttműködési csatornák fejlesztése” címmel, amely 2017. január 1-jétől 2019. június 30-áig tart. A projekt célja, hogy feltárja a fiatalok (15–34 éves korosztály) vándorlásának okait, családalapítási és munkavállalási trendjeit. A tudományosan feltérképezett folyamatok megismerése révén további kiemelt cél a döntéshozatal, a helyi szolgáltatások támogatása. Az Európai Unió finanszírozásával létrejövő projekt vezetését a KSH pályázaton nyerte el, és 8 európai ország 16 intézménye vesz részt benne.

YOUMIG országok (1. ábra)
A projektben nyolc szakmai partner – a Szerb Köztársaság Statisztikai Hivatala; Bulgária Statisztikai Hivatala; az Informatikai és Statisztikai Hivatal (INFOSTAT), Szlovákia; a Bécsi Egyetem (UNIVIE), Ausztria; a Délkelet-Európa Kutatóintézet (IOS), Németország; a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Románia; a Társadalomtudományi Kutatóintézet, Szerbia, valamint a Szlovén Gazdaságkutató Intézet – vesz részt. A szakmai partnereken felül a YOUMIG-hoz a Népességkutató Szövetségi Intézet, Németország és Ausztria Statisztikai Hivatala, valamint a fejlesztések fő „terepéül” szolgáló önkormányzati szintről hét ország hét partnerönkormányzata társult. Magyarországon Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata látja el a partnerségből adódó feladatokat.

terkep02

A YOUMIG projekt megvalósítása nagyban épít a 2012–2014 között, ugyancsak a KSH vezetésével megvalósított SEEMIG (Managing Migration in South East Europe – www.seemig.eu) elnevezésű transznacionális együttműködési projekt eredményeire és partnerségére.

A YOUMIG projekt

A „YOUMIG: A fiatalok nemzetközi vándorlásának hatásai – intézményi eszköztár és együttműködési csatornák fejlesztése” elnevezésű projekt a fiatalok nemzetközi vándorlásának hatásait méri, ugyanakkor a résztvevő országok és intézmények intézményi eszköztárának és együttműködési csatornáinak fejlesztésére irányul.
A projekt elsősorban a kivándorlási, bevándorlási és visszavándorlási folyamatokban közvetlenül érintett települések élén álló helyi döntéshozók számára nyújt támogatást és hasznos információkat. Ez azt jelenti, hogy a YOUMIG eredményei révén a régió települései jobban tudják majd mérni a fiatalok kivándorlásának, visszavándorlásának és a külföldi fiatalok bevándorlásának hatásait, és meghozni a szükséges intézkedéseket az alábbi, helyi szinten releváns területeken:
– munkaerőpiaci kereslet és kínálat;
– családalapításhoz, gyermekvállaláshoz kötődő szakpolitikák;
– oktatásügy;
– egészségügy és szociális védelem.

Fókuszban a fiatalok vándorlása
A Duna menti régióban a fiatalok vándorlási folyamatai az elmúlt években egyre inkább erősödnek, az ezzel kapcsolatos nehézségek az adminisztráció és a helyi szolgáltatások több szintjén is jelentkeznek. A jelenségnek újszerű mozgatórugói vannak (például az online kommunikációs csatornák használata), ezek a helyi fejlesztések szempontjából is kiemelten fontosak. A fiatalok kivándorlása komoly emberi erőforrásbeli, elsősorban munkaerő-piaci hiányt okozhat, valamint a beáramló materiális transzferek (pl. hazaküldött pénzek) szempontjából is vizsgálandó jelenség.
A projekt sikeres megvalósításához a nemzetközi konzorcium szakértői egy adekvát kvalitatív és kvantitatív módszertant állítanak össze, melynek a legfontosabb szakmai elemei a következők:
– helyi és regionális szintű társadalmi-gazdasági helyzetelemzés, különös tekintettel a fiatalok életstratégiáinak feltérképezésére;
– a fiatalok vándorlásával kapcsolatos statisztikai módszertani áttekintés (adminisztratív források adattartalma, minősége és fejlesztési lehetőségei);
– a fiatalok vándorlásának fejlesztéspolitikai szempontú mérőszámainak kialakítása, és az eredmények beépítése a helyi szintű tervezési folyamatokba;
– helyi felmérés a statisztikai módszertani fejlesztések tesztelésére;
– pilot projektek, szervezetfejlesztés és stratégiaalkotás az érintett településeken.

A magyarok vándorlása a statisztikák szerint
A magyar állampolgárok elvándorlására és visszavándorlására vonatkozó adatok több forrásból is származhatnak, de az elvándorlás mértékének nyomon követésére alapvetően a hazai regiszterek és a külföldi, úgynevezett tükörstatisztikák szolgálnak. A magyar állampolgárok elvándorlásának mérése leginkább az egészségbiztosítás nyilvántartásaira, a más országokban készült bevándorlási statisztikákra és egyéb, például az Európai Unió tagállamainak munkaerő-felméréseire támaszkodik. A kivándorlás mértékének erősödése 2008-ban kezdődött, jelentősebb megerősödése 2010-től mutatható ki. A kivándorlás erősödésével párhuzamosan a visszavándorlók száma is emelkedik. Az Eurostat adatai alapján az adott év január 1-jén európai országokban tartózkodó magyar állampolgárok száma 2000 és 2015 közötti időszakban folyamatos bővülést mutat, 74 ezer főről 370 ezer főre nőtt.
A 2012 és 2014 között zajlott SEEMIG kutatás megállapította, hogy 2013 elején 350 ezer fő volt azoknak a kivándorolt magyaroknak a száma, akik 1989 után, és legalább egy évvel a felmérés előtt hagyták el Magyarországot. A SEEMIG projekt további fontos eleme volt a kivándorló magyar állampolgárok a három fő célország – Németország, Nagy-Britannia és Ausztria – szerinti összetételének vizsgálata. A Nagy-Britanniába települők például különösen fiatalok: az adatfelvételkor átlagéletkoruk 33 év volt, kiköltözésük idején pedig mindössze 29 évesek voltak.
Ugyanakkor az egészségbiztosítási rendszer nyilvántartásának feldolgozott adatai alapján az is ismert, hogy a 15–34 éves korosztályt érinti a legerőteljesebben a kivándorlás (2. ábra). A YOUMIG projekt az ő igényeik, szükségleteik feltérképezésével foglalkozik majd.

diagram

Forrás: Demográfiai évkönyv 2015 (az OEP adatai alapján).

Fejlesztési lehetőségek
A YOUMIG projekt kiemelten kezeli a helyi önkormányzatokat, felismervén, hogy a vándorlás hatásai erősen megmutatkoznak a helyi szolgáltatások szintjén. A projekt fejlesztési céljai között szerepel a települések helyi szintű fejlesztési stratégiájának bővítése, különösképpen a fiatalok ki-, be- és visszavándorlásával összefüggő igazgatási feladatok jobb ellátása érdekében. Az adminisztratív adatforrások minőségének javítása, a becslési eljárások és a helyi adatgyűjtésekkel kapcsolatos szakmai vita és tudásmegosztás az összes szereplő számára értékes ismereteket hozhat. A fejlesztésekre összpontosító projektcsomag a vándorlással kapcsolatos önkormányzati ügyintézés racionalizálására, a szervezeti struktúra az új feladatok mentén történő kiépítésére törekszik.

A projekt eredményei nyomon követhetőek a www.interreg-danube.eu/youmig oldalon.

Központi Statisztikai Hivatal és
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

A projekt a Duna Transznacionális Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg.

Kapcsolódó anyagok:
Meghívó a 2017. május 25-ei fórumra Képek a 2017. május 25-26-i szegedi nyitórendezvényről.
Sajtómegjelenés

 

split_youmig_Szeged

.

Information point

Location: 11 Széchenyi Square

Telefon:

+36 80 820 302 (free)

+36 62 564 364 (for Hungarian residents)

E-mail: youmig@szeged.eu

Youmig_logo szeged_mjvo_cimer

YOUMIG – Local kick-off meeting in Szeged

25-07-2017

The Municipality of Szeged, a partner in the YOUMIG project, organised its local kick-off meeting on 25-26 May, 2017 at the city’s IH Event Centre. On the first day, after a local press conference, a public forum was held on the topic of youth migration, followed by a meeting of local professionals and experts in the field. Between the two events, a local blues and rock band played, whose young members have experienced living abroad themselves, and they joined in a conversation on how those experiences affect their careers and lives. On the second day of the kick-off meeting, a training was held by the staff of the Hungarian Central Statistical Office for the employees of the Mayor’s Office. The participants of the training were employees working in the fields of social care, health, education, youth affairs, tourism, commerce, business administration and international relations who are likely to encounter the effects of migration during their work.

More info about meeting >>>


YOUMIG – Study visits: Szeged to Subotica

25-01-2018

Three members of the Szeged YOUMIG project team (Csilla Juhász, Attila Gábor Feleky and Tibor Papp) visited Subotica, Serbia, in October 2017 to get acquainted with the experiences of the Municipality of Subotica in connection with the impact of migration processes, as well as to forge stronger ties between the two cities. The delegation was welcomed by the staff of the Municipality, who listened with great interest to an introduction of the YOUMIG project, as well as to the report on the activities that have been carried out so far and which are to be expected in the future.
During a roundtable discussion and personal interviews, our colleagues got acquainted with the migration situation in Subotica, as well as its effects on the work of the Municipality of Subotica. Subotica is the second most populated city of Vojvodina, and the administrative centre of North Bačka District with many educational institutions. Therefore, Vojvodina attracts young people from many localities, so its situation is particularly favourable for domestic migration. At the same time, a negative impact of international migration is increasingly perceived in the town also.

More info >>>


Local Status Quo Analysis