Városi tanulmányi ösztöndíj pályázat 2019-2020. tanévre

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki a 2019/2020-as tanévre a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) és a Gál Ferenc Főiskola nappali tagozatán tanuló, kiemelkedő teljesítményt elért diákok tanulmányainak anyagi támogatására az alábbi feltételekkel.

Pályázatot nyújthat be, aki:
1) nappali tagozatos hallgató,
2) 26. életévét a pályázat benyújtásáig még nem töltötte be,
3) első alap-, osztatlan-, mester- vagy felsőfokú szakképzésben folytat tanulmányokat,
4) a 2018/2019-es tanév II. (tavaszi) félévben a fenti képzésén „aktív” jogviszonya volt (a képzésre bejelentkezett).

Az ösztöndíj két szemeszterre (10 hónap) szól, amelynek összege havi 10.000 Ft.

A pályázat formai követelményei:
* Pályázni a Modulo elektronikus rendszerben, az EHÖK iroda fül alatt található Szeged MJV Ösztöndíjpályázata c. adatlap kitöltésével lehet (https://modulo.etr.u-szeged.hu).
* A csatolandó dokumentumokat beszkennelve kell feltölteni, fekete-fehér és/vagy színes formátumban.
Az ösztöndíjpályázat benyújtásának határideje: 2019. október 20. (vasárnap) 23:59 perc.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a kiemelkedő tanulmányi eredmény és a tanulmányi versenyeken való részvétel.
A pályázatok elbírálásának várható időpontja: 2019. december
A döntés eredményéről – az elbírálást követően – az EHÖK honlapján ill. a Moduloban értesülnek a pályázók.

További információ: Vincze Alexandra
irodavezető
62/343-094
iroda@ehok.u-szeged.hu

Szeged, 2019. szeptember 16.

        Dr. Botka László
Szeged Megyei Jogú Város
polgármestere

Felhívás letöltése pdf formátumban