Szeged MJV Egyéni Választókerületei a Szegedi Helyi Választási Iroda vezetőjének 3/2014 (III.27.) határozata szerint

Egyéni választókerületek határai

1. vk.
Szeged közigazgatási határ a Maty -Fehértói főcsatornáig – Vályogos utca- Szélmalom utca páros oldal- Bölcs utca páros oldal- Hajdú utca páratlan oldal- Kubikos utca páratlan oldal- Maty- Fehértói főcsatorna -Szeged közigazgatási határ

2. vk.
Szeged közigazgatási határ Maty-Fehértói főcsatorna -Vályogos utca- Szélmalom utca páratlan oldal- Bölcs utca páratlan oldal- Hajdú utca páros oldal- Kubikos utca páros oldal- Maty Fehértói főcsatorna – Maty- ér evezős pálya- Szabadkai út- Szeged-Röszke vasútvonal -Szeged- Budapest vasútvonal- Szeged-Békéscsaba vasútvonal a Kálvária sugárútig- Kálvária sugárút páratlan oldal a Zoltán utcáig- Zoltán utca páratlan oldala a Rigó utcáig- Rigó utca páratlan oldal a Londoni körútig-a körút Mars tér felőli oldala a Kossuth Lajos sugárútig- a Kossuth Lajos sugárút páros oldala a Vasas Szent Péter utcáig- Vasas Szent Péter utca páros oldala a Pulz utcáig- a Pulz utca páros oldala az Izabella hídig- Izabella híd a Körtöltésig- a Körtöltés a Sándorfalvi útig- Sándorfalvi úton a Szeged közigazgatási határig

3. vk.
Maty- ér- Szabadkai út- Szeged-Röszke vasútvonal -Szeged- Budapest vasútvonal- a vasúti töltés a Hattyas utcától a Tisza vonaláig- a Tisza folyás iránya Szeged közigazgatási határig

4. vk.
Vasas Szent Péter utca páratlan oldala a Pulz utcáig- a Pulz utca páratlan oldala az Izabella hídig- Izabella híd a Körtöltésig- a Körtöltés a Vértói útig- Vértói út páratlan oldala a Rókusi körútig- Rókusi körút páratlan oldala a Bálint Sándor utcáig- - Bálint Sándor utca páratlan oldal -Damjanich utca páratlan oldal a Zákány utcáig- Zákány utca páros oldala a Francia utcáig- Francia utca páratlan oldala

5. vk.
Szeged- Budapest vasútvonal- Szeged-Békéscsaba vasútvonal a Kálvária sugárútig- Kálvária sugárút páros oldal a Moszkvai körútig- Moszkvai körút páratlan oldala- Bécsi körút páros oldal az Alföldi utcáig-Alföldi utca páratlan oldala a Rákóczi utcáig- Rákóczi utca páratlan oldala a Tisza Lajos utcáig-Tisza Lajos utca páratlan oldala a Szécsi utcáig - Szécsi utca páros oldala a Kácsa utcáig-Kácsa utca páratlan oldala a Távol utca vonaláig- Távol utca páros oldala a Röszkei utcáig- Röszkei utca páratlan oldala a Szentmihályteleki utcáig- Szentmihályteleki utca páratlan oldala a vasútig

6. vk.
Bécsi körút páratlan oldal az Alföldi utcáig-Alföldi utca páros oldala a Rákóczi utcáig- Rákóczi utca páros oldala a Tisza Lajos utcáig- Tisza Lajos utca páros oldala a Szécsi utcáig - Szécsi utca páratlan oldala a Kácsa utcáig- Kácsa utca páros oldala a Távol utca vonaláig- Távol utca páratlan oldala a Röszkei utcáig- Röszkei utca páros oldala a Szentmihályteleki utcáig- Szentmihályteleki utca páros oldala vasútig - Tisza folyó a folyásiránnyal szemben az Oldal utca vonaláig – Oldal utca páros oldala a Bánomkert sorig- Bánomkert sor a Bokor utcáig- Bokor utca páros oldala a Boldogasszony sugárútig - Boldogasszony sugárút páratlan oldala a Tisza Lajos körútig-Tisza Lajos körút páratlan oldala a Zászló utcáig Zászló utca parkolóház felőli oldala a Batthyány utcáig - Batthyány utca páros oldala a Petőfi Sándor sugárútig- Petőfi Sándor sugárút páros oldala a Bécsi körútig

7. vk.
Tisza folyó a Körtöltés vonaláig-Árvízi töltés Tápé irányába a Zágráb utca vonaláig- Zágráb utca páratlan oldala- Gerle utca páratlan oldal az Acél utcáig- Acél utca páros oldal a Baktó-Szilléri csatornáig- Baktó-Szilléri csatorna a Balatoni utcáig- Balatoni utca páratlan oldala az Algyői útig- Algyői út páros oldal a Ladvánszky utcáig- Baktói utca páratlan oldal a Kokárda utcáig- Kokárda utca páratlan oldala Kis–Baktóig – Pihenő utca a Körtöltésig- Körtöltés a Sándorfalvi útig- Sándorfalvi út a közigazgatási határig- közigazgatási határ a Maros folyóig – a Maros folyó középvonalán a Körtöltésig

8. vk.
Agyagos utca páros oldal az iskola Gyöngyvirág utca felőli oldaláig- az iskola oldala az Ortutay utcáig -Ortutay utca páros oldala a Makkosházi körútig- Makkosházi körút páratlan oldala – Rókusi körút páratlan oldala a Vértói útig- Vértói út páros oldala a Körtöltésig- Körtöltés

9. vk.
Rókusi körút páros oldala a Bálint Sándor utcáig- Bálint Sándor utca páros oldala a Körtöltés utcáig-Körtöltés utca páratlan oldala a Jakab Lajos utcáig- Jakab Lajos utca páratlan oldala a Gyöngytyúk utcáig – Gyöngytyúk utca páratlan oldala a Nádas utcáig- Nádas utca páratlan oldala a Csongrádi sugárútig-Csongrádi sugárút páros oldala a Rókusi körútig

10. vk.
Zákány utca páratlan oldala a Francia utcáig- Francia utca páros oldala a Kossuth Lajos sugárútig- Kossuth Lajos sugárút páratlan oldala a Párizsi körútig- Párizsi körút páros oldala a Mikszáth Kálmán utcáig- Mikszáth Kálmán utca páratlan oldala a Tábor utcáig – Tábor utca a Mérey utcáig – Mérey utca páratlan oldala a Tisza Lajos körútig- Tisza Lajos körút páratlan oldala a Kossuth Lajos sugárútig- Kossuth Lajos sugárút – Széchenyi tér – Vörösmarty utca páratlan oldala a Stefániáig- a Stefánia a Roosevelt térig – Roosevelt tér Tisza felőli oldala a Híd utcáig- Híd utca folytatása a Tiszáig- Tisza középvonala a folyásiránnyal szemben a Tisza Lajos körút vonaláig – Tisza Lajos körút páros oldala a József Attila sugárútig – József Attila sugárút páros oldala a Sóhordó utcáig- Sóhordó utca páros oldala a Dugonics utcáig-Dugonics utca páros oldala az Osztrovszky utcáig- Osztrovszky utca páros oldala a Szűcs utcáig-Szűcs utca páros oldala- Klapka tér- Jakab Lajos utca páros oldala a Körtöltés utcáig- Körtöltés utca páros oldala a Damjanich utcáig- Damjanich utca páros oldala a Zákány utcáig

11. vk.
Mikszáth Kálmán utca páros oldala a Tábor utcáig – Tábor utca a Mérey utcáig – Mérey utca páros oldala a Tisza Lajos körútig- Tisza Lajos körút páros oldala a Kossuth Lajos sugárútig- Kossuth Lajos sugárút – Széchenyi tér – Vörösmarty utca páros oldala a Stefániáig- a Stefánia a Roosevelt térig – Roosevelt tér város felőli oldala a Híd utcáig- Híd utca folytatása a Tiszáig- Tisza középvonala a folyásirány szerint az Oldal utca vonaláig- Oldal utca páratlan oldala a Bánomkert sorig- Bánomkert sor a Bokor utcáig- Bokor utca páratlan oldala a Boldogasszony sugárútig - Boldogasszony sugárút páros oldala a Tisza Lajos körútig- Tisza Lajos körút páros oldala a Zászló utcáig -Zászló utca Honvéd tér felőli oldala a Batthyány utcáig - Batthyány utca páratlan oldala a Petőfi Sándor sugárútig- Petőfi Sándor sugárút páratlan oldala a Moszkvai körútig- Moszkvai körút páros oldal a Kálvária sugárútig -Kálvária sugárút páratlan oldal a Zoltán utcáig- Zoltán utca páros oldala a Rigó utcáig- Rigó utca páros oldal a Londoni körútig- Londoni körút páros oldala – Mars tér a Mikszáth Kálmán utcáig

12. vk.
Árvízi töltés Tápé irányába a Zágráb utca vonaláig- Zágráb utca páros oldala- Gerle utca páros oldal az Acél utcáig- Acél utca páratlan oldal a Baktó-Szilléri csatornáig- Baktó- Szilléri csatorna a Balatoni utcáig- Balatoni utca páros oldala az Algyői útig- Algyői út páratlan oldala a Ladvánszky utcáig- Baktói utca páros oldala a Kokárda utcáig- Kokárda utca páros oldala Kis–Baktóig – Pihenő utca a Körtöltésig- Tölgyes utca páratlan oldala a József Attila sugárútig-József Attila sugárút páros oldala a Körtöltésig- Körtöltés

13. vk.
Tölgyes utca páros oldala a József Attila sugárútig-József Attila sugárút páratlan oldala a Körtöltésig- Körtöltés a Sólyom utca vonaláig- Sólyom utca 1. szám – Sólyom utca páros oldala a Budapesti körútig-Budapesti körút páros oldala a Szamos utcáig- Szamos utca páros oldala Tarján széléig- Tarján széle a Pósz Jenő utcáig- Pósz Jenő utca páratlan oldala a Retek utcáig- Retek utca páratlan oldala a József Attila sugárútig- József Attila sugárút páros oldala a Kecskeméti utcáig- Kecskeméti utca páratlan oldala a Holló utcáig- Holló utca páratlan oldala a Rózsa utcáig- Rózsa utca páros oldal a Temető utcáig- Temető utca- Agyagos utca páratlan oldala a Körtöltésig- Körtöltés a Tölgyes utcáig

14. vk.
Kecskeméti utca páros oldala a Holló utcáig- Holló utca páros oldala a Rózsa utcáig- Rózsa utca páratlan oldal a Temető utcáig- Temető utca - Agyagos utca páros oldala az iskola Gyöngyvirág utca felőli oldaláig- az iskola oldala az Ortutay utcáig -Ortutay utca páratlan oldala a Makkosházi körútig- Makkosházi körút páros oldala a Csongrádi sugárútig -Csongrádi sugárút páratlan oldala a Nádas utcáig – Nádas utca páros oldala a Gyöngytyúk utcáig - Gyöngytyúk utca páros oldala a Jakab Lajos utcáig – Jakab Lajos utca páratlan oldala a Klapka térig-Klapka tér- Szűcs utca páratlan oldala az Osztrovszky utcáig – Osztrovszky utca páratlan oldala a József Attila sugárútig- József Attila sugárút páros oldala a Kecskeméti utcáig

15. vk.
Körtöltés a Sólyom utca vonaláig- Sólyom utca páratlan oldala (kivéve 1. szám) a Budapesti körútig-Budapesti körút páratlan oldala a Szamos utcáig- Szamos utca páratlan oldala a Retek utcáig- Retek utca páratlan oldala a Csillag térig- Kereszttöltés utca páratlan oldala a Csaba utca vonaláig a Körtöltés irányába

16. vk.

Pósz Jenő utca páros oldala a Retek utcáig- Retek utca páros oldala a József Attila sugárútig- József Attila sugárút páratlan oldala az Osztrovszky utcáig -Osztrovszky utca páros oldala a Dugonics utcáig-Dugonics utca páratlan oldala a Sóhordó utcáig- Sóhordó utca páratlan oldala a József Attila sugárútig – József Attila sugárút páratlan oldala a Tisza Lajos körútig- Tisza Lajos körút a Tisza irányába – Tisza a folyásiránnyal szemben a Hajós utca vonaláig- Hajós utca páros oldala a Szilléri sugárútig – Szilléri sugárút páros oldala a Retek utcáig- Retek utca páros oldala a Szamos utcáig- Szamos utca páros oldala Tarján széléig – Tarján széle a Pósz Jenő utcáig

17. vk.
Tisza középvonala a Hajós utca vonaláig- Hajós utca páratlan oldala a Szilléri sugárútig – Szilléri sugárút páratlan oldala a Csillag térig-Kereszttöltés utca páros oldal a Csaba utca vonaláig – Csaba utca vonala a Körtöltés irányába - Körtöltés a Tisza irányába

18. vk.
Tisza középvonala az újszegedi vasúti töltés vonaláig- Vasúti töltés a Közép fasor vonaláig-Közép fasor páratlan oldala a Derkovits fasorig- Derkovits fasor páros oldala a Töltés utcáig – Töltés utca páratlan oldala a Bal fasorig- Bal fasor páratlan oldala a Marostői utcáig- Marostői utca páros oldala a Fürj utcáig- Fürj utca páratlan oldala a Kikindai utcáig-Kikindai utca páratlan oldala a Tiszáig

19. vk.
Tisza középvonala a folyásiránnyal szemben az újszegedi vasúti töltés vonaláig- Vasúti töltés a Közép fasor vonaláig-Közép fasor páros oldala a Derkovits fasorig- Derkovits fasor páratlan oldala a Töltés utcáig – Töltés utca páros oldala a Bal fasorig- Bal fasor páros oldala a Marostői utcáig- Marostői utca páratlan oldala a Fürj utcáig- Fürj utca páros oldala a Kikindai utcáig-Kikindai utca páros oldala a Tiszáig – Tisza középvonala a Maros torokig – a Maros középvonala a Szeged közig. határig- Közigazgatási határ a Fő fasor vonaláig- Fő fasor páros oldala a Fülemüle utcáig- Fülemüle utca páratlan oldala a Hargitai utcáig- Hargitai utca páros oldala a Pinty utcáig- Pinty utca páratlan oldala a Hársfa utcáig-Hársfa utca páros oldala a Thököly utcáig-Thököly utca páratlan oldala a Szőregi útig- Szőregi út páratlan oldala a Kamara töltésig- Kamara töltés -Szeged közigazgatási határa a Tiszáig

20. vk.
Közigazgatási határ a Fő fasor vonaláig- Fő fasor páratlan oldala a Fülemüle utcáig- Fülemüle utca páros oldala a Hargitai utcáig- Hargitai utca páratlan oldala a Pinty utcáig- Pinty utca páros oldala a Hársfa utcáig-Hársfa utca páratlan oldala a Thököly utcáig-Thököly utca páros oldala a Szőregi útig- Szőregi út páros oldala a Kamara töltésig-Kamara töltés-Szeged közigazgatási határ