április 20, szombat,
Tivadar, Tihamér

Szeged Megyei Jogú Város hivatalos weboldala

April 20, szombat,
Tivadar, Tihamér, Töhötöm
0 °C
0 °C / 0 °C

Testvérvárosok

Pula (Horvátország)

Testvérvárosok
Megállapodás aláírása: 2003. Honlap: http://www.pula.hr Az Isztria félsziget déli pontján lévő háromezer éves település, idegenforgalmi központ. Nemcsak a pihenni vágyóknak, hanem a kultúra iránt érdeklődőknek is gazdag lehetőségeket kínál. A több ezer éves épített környezet szépsége Dantét, James Joyce-t és Jules Verne-t is megihlették. A rómaiak által épített amphiteátrum, a Pulai Aréna ma több mint kétezer férőhelyes szabadtéri színház, ahol világhírű énekesek és együttesek lépnek fel.

Rahó (Ukrajna)

Testvérvárosok
Megállapodás aláírása: 1939, majd 1997. Rahó városa Kárpátalja szívében fekszik, a Fehér és a Fekete Tisza találkozásánál. A település nevéről való első írásos emlék 1447-ből való. A város az egyik legszebb Tisza parti település. Itt megy át egy kereskedelmi út Erdélybe és Magyarországra.

Szabadka (Szerbia)

Testvérvárosok
Megállapodás aláírása: 1966, majd 2004. Honlap: http://www.subotica.rs Szabadka a mai Szerbia legészakabban fekvő községe. A szerb-magyar határtól 10 kilométerre helyezkedik el. A Pannon-síkság szívében elterülő várost évszázados hagyományok, a kultúrák sokszínűsége és gazdagsága jellemzi. A város, valamint a 18 települést magába foglaló község 1008 négyzetkilométer területet ölel fel. Északra homokvidék található jól termő gyümölcsösökkel, szőlőskertekkel, a déli részen, a fekete földeken pedig a mezőgazdaságot fejlesztik. A lakosság számának alapján a Vajdasági Autonóm Tartomány második legnagyobb városa. Földrajzi fekvésének, és az itt élők szorgalmának köszönve, Szabadka az észak-bácskai régió legfontosabb közigazgatási, ipari, kereskedelmi, közlekedési és művelődési központjává izmosodott, de a város a szélesebb régió turisztikai-rekreációs centruma is a Palicsi-tó közelsége miatt.

Temesvár (Románia)

Testvérvárosok
Megállapodás aláírása: 1998. Honlap: http://www.primariatm.ro Temes megye fővárosa, Temesvár a Bega folyó mentén található. A városnak van egy központja, ami parkokkal van elkülönítve a 4 külső városzrésztől. Temesvár kereskedelmi központ és 330000 lakosával egyike Románia legnagyobb városainak. Jelentős a régióban az olajtermelés, a gép-, a textil- és a vegyipar. A városban több nagy egyetem működik.

Toledo (Ohio, Egyesült Államok)

Testvérvárosok
Megállapodás aláírása: 1990. Honlap: http://www.tsci.org Toledo az Ohio állambeli Lucas megye fővárosa kb. 120 km-re fekszik az Ohio-Indiana határvonaltól. A város 134 km2. Keletről az Erie-tó, Északról pedig Michigan állam határolja. 310000 lakosával Ohioban a negyedik, az Egyesült Államokban pedig az 57. legnagyobb város. Iskolarendszere 61 iskolát foglal magába, s ezzel a negyedik legnagyobb az államban. Nem beszélve a Toledoi Egyetemről, melynek 8 különböző karán 20800 hallgató tanul.

Turku (Finnország)

Testvérvárosok
Megállapodás aláírása: 1971. Honlap: http://www.turku.fi Turku, a volt főváros, a maga 776 évével Finnország legöregebb városa. Kiemelkedő kikötője mindig is fontos kapocs volt Kelet és Nyugat közt. Gyakran mondják, hogy Turku az egyetlen nyugati finn város, mivel az összes középkori európai városnak kell hogy legyen folyója, temploma, vára és piaca. Turkunak van mind a négy!

Weinan (Shaanxi Tartomány, Kína)

Testvérvárosok
Megállapodás aláírása: 1999. Honlap: http://www.weinan.gov.cn Észak-nyugat-kínai Shaanxi tartomány közepén, a Guanzhong síkság keleti részén fekszik a több mint 5 milliós város. A város és az agglomeráció összterülete 13 ezer km². Mezőgazdasági adottságai kedvezőek. A természeti környezet jó feltételeket kínál az állat- és növényvilág fejlődéséhez. A különböző dinasztiák több mint 2 ezer éve alatt fejlett mezőgazdaság, kézműipar, kereskedelem és közlekedés alakult ki.
Kulturális események
Kulturális események
Tovább
Soron következő fogadóórák
Soron következő fogadóórák
Tovább
Egyéb események, határidők
Egyéb események, határidők
Tovább

Gazdasági osztályvezető (pályázat)

ÁLLÁSPÁLYÁZAT SZ.M.J.V.Ö. Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja pályázatot hirdet közalkalmazotti jogviszony keretében Gazdasági osztályvezető munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony (3 hónap próbaidő kikötésével)   Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő ( heti 40 óra)   Munkavégzés helye: 6724 Szeged, Párizsi krt. 27.   A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott feladatok ellátása, az intézmény működésével összefüggő gazdálkodási, pénzügyi tevékenység végzése. Az intézmény pénzügyi-számviteli, gazdasági tevékenységének szervezése, irányítása, ellenőrzése. A gazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó szabályzatok készítése, folyamatos karbantartása. Költségvetés készítése, adatszolgáltatások teljesítése. A hatékony és eredményes feladatellátás megvalósításának koordinálása, folyamatos ellenőrzése.   Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései továbbá a 257/ 2000. (XII. 26.) Kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló rendeletben meghatározott szociális ágazati összevont pótlékok az irányadóak.   Pályázati feltételek: Szakirányú, felsőfokú végzettség, Államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés (engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés), Költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai vezetői gyakorlat, Szerepelnie kell a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogsító engedéllyel, Magyar állampolgárság, Büntetlen előélet, cselekvőképesség, TITÁN informatikai rendszer ismerete, Felhasználói szintű számítógépes ismeretek.   Elvárt kompetenciák: Önálló, pontos, precíz munkavégzés, Kiváló írásbeli és szóbeli kommunikációs készség, Terhelhetőség, nagyfokú munkabírás, Megbízhatóság, kiváló együttműködési készség. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, szakmai gyakorlat igazolása, pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozóan.   A munkakör betöltésének időpontja: A munkakör legkorábban 2024. május 15-június 15. között tölthető be.   A pályázat benyújtásának határideje: 2024. április 30.   A pályázat benyújtásának módja: postai úton, az SZ.M.J.V.Ö. Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja részére (6724 Szeged, Párizsi krt. 27.) történő megküldésével, személyesen, lezárt borítékban az SZ.M.J.V.Ö. Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központban (6724 Szeged, Párizsi krt. 27.) történő leadásával.   A pályázat elbírásának határideje: 2024. május 2.   A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Pocsainé Molnár Zsuzsanna gazdasági osztályvezető ad a 70/ 708-66-27-es telefonszámon. Szeged, 2024.01.15. Király Sándorné Igazgató
Tovább
összes álláshirdetés