Településképi rendelet módosítása

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet
43/B. § (1) bekezdés aa) pontja értelmében
rövid összefoglaló kíséretében

közzé teszi

Szeged Megyei Jogú város településkép védelméről szóló
30/2017. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
 24/2021. (X.11.) önkormányzati rendeletet.