Tisztelt Ügyfelünk!

Amennyiben Ön építési üggyel kapcsolatban vagy hulladékkal, légszennyezéssel kapcsolatban telefonál, kérem keresse fel a hatáskörrel rendelkező Kormányhivatalt. Amennyiben szúnyogirtással kapcsolatos kérdése van, kérem keresse a hatáskörrel rendelkező Katasztrófavédelmi Igazgatóságot.

Tájékoztatjuk, hogy lehetősége van a könnyebb és gyorsabb ügyintézés érdekében ügyeit elektronikusan intézni. Az ehhez szükséges űrlapokat a www.szegedvaros honlapon a hivatal menüpontban találja.

A telefonon található nyomógombok segítségével Ön a következő lehetőségek közül választhat.

1-es gomb - Városüzemeltetés 

 • 1-es gomb - utakkal kapcsolatos ügyek
  • 1-es gomb - Közút igénybevétele bontáshoz, állványozáshoz, konténer elhelyezéshez
  • 2-es gomb - Behajtási engedélyek
  • 3-as gomb - Közútkezelői nyilatkozatok
  • 4-es gomb - Úthibákkal és forgalmi renddel kapcsolatos ügyek
 • 2-es gomb - zöldterületekkel és fakivágással kapcsolatos ügyek
  • Amennyiben fanyesés ügyében kíván eljárni kérem hívja a Szegedi Környezetgazdálkodási NKft-t a 777-222 (központi), 777-255 (titkárság), vagy 777-200 (fanyeső csoport) telefonszámon
  • 1-es gomb - Fakivágással kapcsolatos ügyek
  • 2-es gomb - Zöldterületi közmű bekötések, tervegyeztetés
  • 3-as gomb - Zöldterület igénybevétel konténer elhelyezéshez, deponáláshoz, bontáshoz
 • 3-as gomb - csapadékvíz-elvezetéssel, fúrt kúttal, zajhatárértékkel kapcsolatos ügyek –

  • 1-es gomb - Csapadékvíz-elvezetési ügyek
  • 2-es gomb - Fúrt kutakkal, szennyvíztisztítással kapcsolatos ügyek
  • 3-as gomb - Zajhatárértékkel kapcsolatos ügyek

 • 4-es gomb - Tulajdonosi hozzájárulásokkal kapcsolatos ügyek
 • 5-ös gomb - Amennyiben önkormányzati lakások, helyiségek bérbevételével kapcsolatban érdeklődik kérem hívja az IKV Zrt- t az 563-100 (központi szám), 563-122 vagy 563-124  telefonszámon Ingatlangazdálkodással és társasház-felügyelettel kapcsolatos ügyek

  • 1-es gomb - lakásgazdálkodás
  • 2-es gomb - helyiséggazdálkodás és egyéb ingatlan bérbeadása, értékesítése
  • 3-as gomb - közös képviselettel és társasház-felügyelettel kapcsolatos ügyek

 • 6-os gomb - Városüzemeltetési Iroda titkárság

  

2-es gomb Közterület-felügyelet 

gépjármű-elszállítással, bírságokkal és a közterület rendjével kapcsolatos ügyekben munkaidőn kívül a 479-431 telefonszám hangpostafiókja fogadja a hívásait.

 

3-as gomb - Anyakönyv, Hagyaték, birtokvédelem, hatósági bizonyítvánnyal és címképzéssel kapcsolatos ügyek

 • 1-es gomb - Anyakönyvi ügyek
  • 1-es gomb - Házasságkötéssel kapcsolatos ügyek
  • 2-es gomb - Anyakönyvi kivonatokkal kapcsolatos ügyek (születési, halotti, házassági kivonatok)
  • 3-as gomb - Apai elismerő nyilatkozattal és névviseléssel kapcsolatos ügyek
  • 4-es gomb - Halálesettel kapcsolatos ügyintézés
  • 5-ös gomb - Újszülöttek anyakönyvezésével kapcsolatos ügyek
  • 6-os gomb - Magyar állampolgár külföldön történt születésével, házasságkötésével, halálesetével kapcsolatos ügyek

 • 2-es gomb - Hagyatékkal kapcsolatos ügyek
 • 3-as gomb - Címigazolással, címképzéssel, házszámozással kapcsolatos ügyek
 • 4-es gomb - Hatósági bizonyítványok, hirdetmények és talált tárgyakkal kapcsolatos ügyek
 • 5-ös gomb - Birtokvédelemmel, állatvédelemmel kapcsolatos ügyintézés
 • 6-os gomb - Ingatlanközvetítői névjegyzékkel és kényszerkijelentéssel kapcsolatos ügyek
 • 0-s gomb - Igazgatás titkárság


4-es gomb - Kereskedelmi ügyekkel, szálláshelyekkel és teraszokkal kapcsolatos ügyek

 • 1-es gomb - Kereskedelmi ügyek
  • 1-es gomb - Működési engedélyekkel kapcsolatos ügyek
  • 2-es gomb - Szálláshely üzemeltetéssel,fizető vendéglátással kapcsolatos ügyek
  • 3-as gomb - Telephely engedélyek
  • 4-es gomb - vásárlók könyvének hitelesítése, panaszkönyv

 • 0-s gomb- Igazgatás titkárság

5-ös gomb - Szociális ügyek, egészségügy és gyámügyek

 • 1-es gomb - Segélyekkel, támogatásokkal kapcsolatos ügyek
 • 2-es gomb - Egészségügyi ellátással, körzeti orvosokkal, védőnői ellátással kapcsolatos ügyek
 • 3-as gomb - Gyámhatósági ügyek, családvédelmi koordináció
 • 4-es gomb - Köztemetéssel kapcsolatos ügyek
 • 5-ös gomb - Szemétszállításhoz egyszemélyes háztartásról igazolás
 • 6-os gomb - Egyéb ügyek, titkárság

6-os gomb - Adóiroda

adófizetéssel, részletfizetéssel, hátralékkezeléssel kapcsolatos ügyek, adó-értékbizonyítványok és adóellenőrzéssel kapcsolatos ügyek


7-es gomb - Főépítész

településképi véleményezéssel és bejelentéssel, rendeltetés módosítással összefüggő ügyek és Szeged Építési Szabályzatához kapcsolódó eljárások

8-as gomb - Kulturális, sportügyek, valamint bölcsődei és óvodai ügyek

 • 1-es gomb - Kulturális, sport és óvodai ügyek
 • 2-es gomb - Bölcsődei ügyek

9-es gomb - Fejlesztési Iroda

0-s gomb - Telefonközpont