Tájékoztató a helyi iparűzési adó bevallásról

2017. január 1-től a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 42/D. § rendelkezései lehetőséget adnak arra, hogy az adózók az állandó jellegű helyi iparűzési adóról szóló bevallási kötelezettségüket az Állami Adó- és Vámhatósághoz (NAV) teljesítsék, mely benyújtással az adóbevallást az önkormányzati adóhatóságnál teljesítettnek kell tekinteni.
A hivatkozott jogszabályi rendelkezés értelmében a NAV a hozzá beérkezett helyi iparűzési adóról szóló bevallást – befogadó nyugta kiadása mellett – késedelem és tartalmi vizsgálat nélkül, elektronikusan továbbítja az önkormányzati adóhatóságnak.
A hibásan benyújtott adóbevallások elkerülése érdekében javasolom a Tisztelt adózóknak és könyvelőiknek, hogy

a https://e-ado.szeged.eu

oldalon található, az Általános nyomtatvány-kitöltő keretprogramra (ÁNYK) optimalizált helyi iparűzési adóbevallást szíveskedjenek használni. Ezen program teljes körűen (számszaki és logikai algoritmusok alapján helyes adóévre, adóalapokra, űrlapokon számol és megfelelő adómértéket és adókedvezményt alkalmaz stb.) ellenőrzi az adóbevallás helyességét.
Felhívom a figyelmet továbbá arra is, hogy a NAV-hoz benyújtott helyi iparűzési adóbevallást az önkormányzati adóhatóság csak abban az esetben fogadja el az adókötelezettség teljesítésére, ha az adózó vagy az önkormányzati adóhatóságnál regisztrált meghatalmazott által került benyújtásra.
A helyi iparűzési adót az adózónak az illetékes önkormányzati adóhatóság számlájára kell megfizetnie, Szeged esetében a számla neve és száma: Szeged MJV Önkormányzata Helyi iparűzési adó beszedési számla 12067008-00102725-00100006.

Szeged, 2017. február 20.

                                                        Dr. Mózes Ervin
Címzetes Főjegyző