Tájékoztató – hulladékgazdálkodás rendszerében beállt változásokról

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

Tájékoztatjuk, hogy 2016. április 01. napjától átalakult a hulladékgazdálkodás rendszere a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) alapján. Eddig az önkormányzat látta el a hulladékszállítási közszolgáltatást a Szegedi Környezetgazdálkodási NKft-n keresztül és a bevételek is az önkormányzati céget illették. Április 1-től a közszolgáltatást továbbra is az önkormányzati tulajdonú Környezetgazdálkodási NKft. látja el, de a bevételeket az állam elvonja. E hónaptól a hulladékszállítási díj az állam bevétele, erre az új feladatra létrehozták a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-t.

A fentiek alapján a gyakorlatban úgy fog megvalósulni a hulladékgazdálkodás új rendszere, hogy a díjról szóló számlát 2016. április 01. napjától a Koordináló szerv küldi ki a lakosoknak, melyet a Koordináló szerv felé fizetnek meg, és ezt követően a Koordináló szerv fizet szolgáltatási díjat az elvégzett szolgáltatásért a hulladékszállító cégnek.

A lakosság által fizetendő díjat a nemzeti fejlesztési miniszter rendeletben állapítja meg. Szeged önkormányzata és a Környezetgazdálkodási NKft. eddig 50%-os díjkedvezményt biztosított az egyedül élő nyugdíjasok és a nyugdíjas házaspárok számára. A Kormány által megváltoztatott jogszabályok miatt a jövőben ezt a díjkedvezményt nem tudják igénybe venni az arra jogosult lakosok.

2016. január 01. óta a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó személy esetében az eddigi 120 literes edény helyett lehetővé vált legfeljebb 60 liter űrtartalmú edényzet választása, a kétszemélyes háztartásoknál – amennyiben hetente a 110/120 liternél kevesebb hulladék termelődik – akkor 80 literes edényt választhatnak az ingatlantulajdonosok.

Díjszabás 2016. április 1-ig
110/120 literes gyűjtőedény havi ürítés teljes díja 2 751 Ft
Szeged város által eddig biztosított nyugdíjas kedvezménnyel a havi ürítési díj 1 375 Ft
A teljes árnál olcsóbb díjú választható edényzetek:
Egyszemélyes háztartás esetén választható 60 l-es edény havi ürítési díja 1 497 Ft
Kétszemélyes háztartás esetén választható 80 l-es edény havi ürítési díja 1 996 Ft

Ha Ön egyszemélyes háztartásban él az alábbi választási lehetőség biztosított:

A lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó személy esetében a kisebb edényre való jogosultságot a Polgármesteri Hivatal által kiadott igazolással kell igazolni. A kérelmet az erre a célra rendszeresített- jelen tájékoztatóhoz csatolt- nyomtatvány kitöltésével az alábbi helyszíneken nyújthatja be:

Polgármesteri Hivatal
Humán Közszolgáltatási Iroda (Szeged, Széchenyi tér 11., Sás utca 2.)

A kirendeltségeken:
Kiskundorozsma, Negyvennyolcas utca 12.

Szőreg, Szerb utca 21. Tápé, Honfoglalás utca 23.

Ügyfélfogadási idő május 14-ig:
hétfő, kedd, csütörtök: 8.00-15.30 óráig, szerda 8.00-17.30,
péntek és szombat 8.00-13.30-ig

A kérelmet 3000 Ft-os illetékbélyeggel kell ellátni, melyet a postahivatalokban tud megvásárolni, az illeték állami bevétel. Akadályoztatása esetén a kérelmet meghatalmazottja útján is benyújthatja. Ezt követően a hatósági igazolás birtokában igényelheti a kisebb gyűjtőedényzet igénybevétele miatti szerződésmódosítást valamint a kisebb edényeket – a rendelkezésre álló készlet erejéig – ingyenesen biztosítjuk a jelenleg használt és megfelelő állapotú gyűjtőedény leadása ellenében.

Amennyiben a szolgáltató az igények nagy száma miatt edényzetet nem tud biztosítani, úgy az arra jogosult személy részére, a jogosultság ideiglenes igazolására matricát bocsát rendelkezésre, melyen feltüntetésre kerül a kisebb gyűjtőedényzet űrtartalma

Ha Ön kétszemélyes háztartásban él az alábbi választási lehetőség biztosított.

Kétszemélyes háztartás esetén nem szükséges igazolást beszerezni a Polgármesteri Hivatalnál, az ilyen űrtartalmű gyűjtőedényzetre vonatkozó igényt a Környezetgazdálkodási Nkft. ügyfélszolgálatánál lehet előterjeszteni személyesen vagy meghatalmazottja útján az erre szolgáló, a tájékoztató mellé csatolt, kétszemélyes háztartások részére rendszeresített nyomtatvány kitöltésével. Korlátozott számban a 80 literes edény beszerezhető megfelelő minőségű edényzet leadása ellenében. Amennyiben a szolgáltató az igények nagy száma miatt edényzetet nem tud biztosítani, úgy az arra jogosult személy részére a jogosultság ideiglenes igazolására matricát bocsát rendelkezésre, melyen feltüntetésre kerül a kisebb gyűjtőedényzet űrtartalma.

Ha Ön társasházban él…

Az eljárási szabályok a fentiekkel megegyeznek azzal, hogy az edényzet beszerzéséről külön gondoskodnia nem kell, a módosításra kerülő szerződéses mennyiség a társasház által használt gyűjtőedényetekben kerül átvételre.

A 60, 80 literes űrtartalmú gyűjtőedény igénybevételével lehetőség nyílik arra, hogy az Ön által eddig fizetett kedvezményes díj csak minimális mértékben emelkedjen a hátrányos jogszabályi változások ellenére.

Letölthető anyagok:iconTájékoztató ingatlantulajdonosoknak

iconKérelem 60 literes hulladékgyűjtőhöz

iconNyilatkozat egyszemélyes háztartásnak