Tájékoztató ebösszeírással kapcsolatosan

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. 42/B. § (1) bekezdése alapján Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel Szeged város területén 2019. május 1. napjától – 2019. október 31. napjáig terjedő időszakban Szeged város közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában ebösszeírást végez.
Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, ezért felhívjuk a figyelmet, hogy a formanyomtatvány beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége. Több eb esetén ebenként külön bejelentőlapot kell kitölteni.
A formanyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatain (Szeged, Széchenyi tér 11.; Szeged, Huszár u. 1. Adó Iroda Ügyfélszolgálata I. emelet), Kirendeltségein (Kiskundorozsmai: Szeged, Negyvennyolcas u. 12.; Szőregi: Szeged, Szerb u. 21.; Tápéi: Szeged, Honfoglalás u. 73.), továbbá letölthető az önkormányzat honlapjáról (www. szegedvaros.hu).
Az ebtulajdonosok, ebtartók a nyomtatványt kötelesek teljes körűen kitölteni és az ebösszeírási időszak lejártáig, azaz legkésőbb 2019. október 31. napjáig a Polgármesteri Hivatalhoz az ügyfélszolgálatokon (Szeged, Széchenyi tér 11.; Huszár u. 1. Adó Iroda Ügyfélszolgálata I. emelet), Kirendeltségein (Kiskundorozsmai: Szeged, Negyvennyolcas u. 12.; Szőregi: Szeged, Szerb u. 21.; Tápéi: Szeged, Honfoglalás u. 73.) történő személyes leadással vagy postai úton az Igazgatási és Építési Irodának címezve (6720 Szeged, Széchenyi tér 11.) visszajuttatni.
A mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a 2013. és 2016. évi ebösszeírás alkalmával már bejelentett ebeket is be kell jelenteni!
Felhívom figyelmüket, hogy az ebtulajdonos és ebtartó ebösszeírásra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítését a Polgármesteri Hivatal ellenőrzi és nem teljesítés esetén állatvédelmi bírság kiszabását kezdeményezi az állatvédelmi hatóságnál.