Tájékoztató az ASP Elektronikus Fizetési Szolgáltatás bevezetéséről

Tisztelt Adózónk!

Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0) elnevezésű projektben Szeged Megyei Jogú Város önkormányzata részére is bevezetésre kerül az ASP Elektronikus Fizetési szolgáltatás (továbbiakban: ASP e-fizetés), melynek révén bankkártyájának felhasználásával teljesítheti adófizetési kötelezettségét.

Az ASP e-fizetés bevezetésével az ügyfélnek lehetősége van saját vagy más nevében az önkormányzati adóhatósághoz tartozó adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségét elektronikus úton teljesíteni.

Tájékoztató az EFER rendszer használatához (letölthető pdf)

A Portál, ahol az adószámla egyenlegek is megtekinthetők a következő címeken érhető el:

https://ohp.asp.lgov.hu
https://ohp-20.asp.lgov.hu
https://eonkormanyzat.gov.hu
https://e-onkormanyzat.gov.hu

Sikeres bejelentkezés esetén az Adók, díjak, illetékek befizetése menüpontra vagy csempére kattintva jelenik meg a befizetési felület.

Az ASP e-fizetés biztosítja, hogy egy tranzakcióval akár több adószámlán fennálló tartozás is befizethető.

Az adófizetési kötelezettség lekérdezéséhez a KAÜ-s azonosítás után a saját adóazonosító jelét nem kell megadnia. Amennyiben képviselőként járnak el, akkor a képviselt adózó adóazonosító jelével vagy adószámával kell kitölteni a lekérdezettre vonatkozó adatmezőt.

Ahhoz, hogy a képviselő által az adózó adófizetési kötelezettsége elektronikus úton lekérdezhető legyen, az szükséges, hogy a meghatalmazásról szóló dokumentumot a meghatalmazó és a meghatalmazott által is aláírt eredeti példányként előzetesen, postai úton, vagy személyesen eljuttassa az önkormányzati adóhatósághoz.

Kizárólag olyan személy jogosult elektronikus úton adóbevallást teljesíteni, folyószámla egyenleget lekérdezni, illetve elektronikus befizetés során adóztatás adatokat lekérni, akinek a személyes azonosító adatai (4T) hiánytalanul és pontosan szerepelnek az adónyilvántartásban, mint adózó, vagy mint meghatalmazott személy.

Szeged, 2020. március 9.

Dr. Martonosi Éva
jegyző