Tájékoztató a Közművelődési Tanács megalakítására vonatkozó kezdeményezésről

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a 82. és 83. §-okban szabályozottan) lehetőséget ad arra, hogy településenként Közművelődési Tanács alakuljon. 

A Tanácsot azok a közművelődési célú egyesületek hozhatják létre, melyeknek bejegyzett székhelye az adott település, s amelyeknek legfelsőbb szerve írásos határozatban jelzi ez irányú szándékát.
A Tanács elsődlegesen a lakossági igények megjelenítésének, a kulturális érdekérvé-nyesítésnek és a közművelődési tevékenységek önkéntes összehangolásának rendszeres és folyamatos helyi fóruma.
A törvény felhatalmazása alapján a Vántus István Társaság Közhasznú Egyesület hivatalosan jelezte Szeged Megyei Jogú Város jegyzőjének a Közművelődési Tanács megalakítási szándékát. E hirdetmény megjelenésétől számított 30 napon belül a 83. § (1)-(2) bekezdésben foglaltak szerint további szervezetek nyújthatják be a jegyzőhöz csatlakozási szándékot tartalmazó határozataikat.
A fentiek alapján tájékoztatom mindazon szervezeteket, akik a törvényi feltételeknek megfelelve részt kívánnak venni a Közművelődési Tanács munkájában, e hirdetmény megjelenésétől számított 30 napon belül nyújthatják be Szeged Megyei Jogú Város jegyzőjének csatlakozási szándékukat tartalmazó határozataikat, továbbá 30 napnál nem régebbi bírósági igazolást a szervezet létezéséről.

Szeged, 2016. február 10.

dr. Mózes Ervin sk.
címzetes főjegyző