Tájékoztató a helyi iparűzési adóról

A koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV.21.) Korm. rendelet (Rendelet) alapján, amennyiben az adózó – éves és soron kívüli – helyi iparűzési adóbevallási és adófizetési kötelezettsége 2020. április 22-e és 2020. szeptember 30-a között esedékes, azt 2020. szeptember 30-ig teljesítheti. Ezen időpontig kell megfizetni az adókülönbözetet azon adóalanyoknak is, akik már 2020. április 22-ét megelőzően nyújtották be bevallásukat.

2020. szeptember 15-én esedékes helyi iparűzési adólelőleg fizetési kötelezettség:
– amennyiben a bevallás szeptember 15-ét követően kerül benyújtásra, akkor a 2020. március 15-én esedékes összeggel megegyező (bevallásban is ezt kell feltüntetni);
– amennyiben az adózó szeptember 15-ig benyújtja bevallását, akkor a Htv. szabályai szerinti összeg

Amennyiben a vállalkozónak a benyújtott bevallás alapján adó-visszatérítési igénye van, azt az adóhatóság a kérelem (bevallás) beérkezését, de leghamarabb 2020. május 31-ét követő 30 napon belül köteles teljesíteni.

Dr. Martonosi Éva
jegyző