Október 4, szerda,
Ferenc, Hajnalka

Szeged Megyei Jogú Város hivatalos weboldala

October 04, szerda,
Ferenc, Hajnalka
0 °C
0 °C / 0 °C

Önkormányzati szereplők

Önkormányzati képviselők

Ruzsa Roland

Ruzsa Roland

Önkormányzati képviselők
Szeged 1. számú egyéni választókerület
Frakció : KDNP frakció
Dr. Fodor Antal

Dr. Fodor Antal

Önkormányzati képviselők
Szeged 2. számú egyéni választókerület
Frakció : DK frakció
Dr. Simon-Fiala Donát

Dr. Simon-Fiala Donát

Önkormányzati képviselők
Szeged 3. számú egyéni választókerület
Frakció : Összefogás Szegedért Egyesület frakció
Ménesi Imre

Ménesi Imre

Önkormányzati képviselők
Szeged 4. számú egyéni választókerület
Frakció : MSZP frakció
Koromné Fenyvesi Rózsa

Koromné Fenyvesi Rózsa

Önkormányzati képviselők
Szeged 5. számú egyéni választókerület
Frakció : DK frakció
Dr. Kovács Tamás

Dr. Kovács Tamás

Alpolgármesterek, Önkormányzati képviselők
Szeged 6. számú egyéni választókerület
Frakció : Összefogás Szegedért Egyesület frakció
Szécsényi Rózsa

Szécsényi Rózsa

Önkormányzati képviselők
Szeged 7. számú egyéni választókerület
Frakció : MSZP frakció
Dr. Kozma József

Dr. Kozma József

Önkormányzati képviselők
Szeged 8. számú egyéni választókerület
Frakció : MSZP frakció
Molnár Zoltán

Molnár Zoltán

Önkormányzati képviselők
Szeged 9. számú egyéni választókerület
Frakció : DK frakció
Dr. Binszki József

Dr. Binszki József

Önkormányzati képviselők, Alpolgármesterek
Szeged 10. számú egyéni választókerület
Frakció : DK frakció
Hekáné Dr. Szondi Ildikó

Hekáné Dr. Szondi Ildikó

Önkormányzati képviselők
Szeged 11. számú egyéni választókerület
Frakció : MSZP frakció
Szénási Róbert

Szénási Róbert

Önkormányzati képviselők
Szeged 12. számú egyéni választókerület
Frakció : MSZP frakció
Mészáros Tamás

Mészáros Tamás

Önkormányzati képviselők
Szeged 13. számú egyéni választókerület
Frakció : MSZP frakció
Tóth Károly

Tóth Károly

Önkormányzati képviselők
Szeged 14. számú egyéni választókerület
Frakció : MSZP frakció
Kothencz János

Kothencz János

Önkormányzati képviselők
Szeged 15. számú egyéni választókerület
Frakció : KDNP frakció
Nagy Sándor

Nagy Sándor

Alpolgármesterek, Önkormányzati képviselők
Szeged 16. számú egyéni választókerület
Frakció : Momentum frakció
Urbán Tamás

Urbán Tamás

Önkormányzati képviselők
Szeged 17. számú egyéni választókerület
Frakció : Momentum frakció
Mihálik Edvin

Mihálik Edvin

Önkormányzati képviselők
Szeged 18. számú egyéni választókerület
Frakció : Momentum frakció
Joób Márton

Joób Márton

Önkormányzati képviselők
Szeged 19. számú egyéni választókerület
Avramov András

Avramov András

Önkormányzati képviselők
Szeged 20 sz. számú egyéni választókerület
Frakció : Összefogás Szegedért Egyesület frakció
profile-picture

Bartók Csaba

Önkormányzati képviselők
Fidesz-KDNP listás képviselője
Frakció : Fidesz frakció
Chovanecz Kata

Chovanecz Kata

Önkormányzati képviselők
Fidesz-KDNP listás képviselője
Frakció : Fidesz frakció
profile-picture

Dr. Szabó Bálint

Önkormányzati képviselők
FVSZ-Magyar Egyesület listás képviselője
Haág Zalán

Haág Zalán

Önkormányzati képviselők
Fidesz-KDNP listás képviselője
Frakció : KDNP frakció
Halkó Pál

Halkó Pál

Önkormányzati képviselők
Fidesz-KDNP listás képviselője
Frakció : Fidesz frakció
Korponyai Ernő

Korponyai Ernő

Önkormányzati képviselők
Fidesz-KDNP listás képviselője
Frakció : Fidesz frakció
Német Ferenc

Német Ferenc

Önkormányzati képviselők
Fidesz-KDNP listás képviselője
Frakció : Fidesz frakció
profile-picture

Tápai Péter

Önkormányzati képviselők
Fidesz-KDNP listás képviselője
Frakció : Fidesz frakció
Kulturális események
Kulturális események
Tovább
Soron következő fogadóórák
Soron következő fogadóórák
Tovább
Egyéb események, határidők
Egyéb események, határidők
Tovább

Belső ellenőr (pályázat)

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a Belső Ellenőrzési Osztály határozatlan időre szóló belső ellenőr posztjára   Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, valamint a pályázó állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény, közélet tisztasága elleni, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, a) közgazdász; vagy gazdaságinformatikus; vagy informatikus közgazdász; vagy olyan főiskolai vagy egyetemi végzettség, amely a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásába vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartásába vételt lehetővé teszi; VAGY b) gazdasági mérnöki, gazdasági agrármérnöki vagy műszaki menedzseri szakképzettség; VAGY c) a) és b) pontba nem tartozó felsőfokú iskolai végzettség és 1. okleveles pénzügyi revizori szakképesítés; vagy 2. pénzügyi-számviteli ügyintézői szakképesítés, vagy 3. pénzügyi-számviteli szakellenőri szakképesítés; vagy 4. ellenőrzési szakelőadói szakképesítés; vagy 5. okleveles könyvvizsgálói szakképesítés; vagy 6. költségvetési ellenőri szakképesítés; vagy 7. mérlegképes könyvelői szakképesítés; vagy 8. a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének okleveles belső ellenőri szakképesítése; vagy 9. az Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Nemzetközi Szervezetének okleveles informatikai rendszerellenőri szakképesítése (CISA); vagy 10. közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértői szakképesítés; vagy 11. felsőfokú költségvetési szakképesítés; vagy 12. felsőfokú államháztartási szakképesítés; vagy 13. államháztartási gazdálkodási és ellenőrzési szakképesítés; vagy 14. államháztartási ügyintézői szakképesítés; vagy 15. elektronikus információbiztonsági vezetői szakképesítés; vagy 16. integritás tanácsadói szakképesítés; vagy 17. vezetés és gazdálkodás a közszolgálatban szakképesítés ÉS az a) és c) pont szerinti esetben legalább két éves, a b) pont szerinti esetben legalább öt éves ellenőrzési vagy a szakmai végzettségének megfelelő vagy önkormányzati költségvetési szervnél szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik.   A munkakör betöltésénél előnyt jelent: a pályázó szerepel a belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásában, okleveles könyvvizsgálói vagy mérlegképes könyvelői szakképesítés, adótanácsadó szakképesítés, belső ellenőrzési tevékenység körében szerzett gyakorlat, kontrolling területén szerzett gyakorlat.   Az ellátandó feladatok ismertetése: A belső ellenőr feladata Szeged MJV Önkormányzata felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben szereplő feladatok ellátása, integrált kockázatkezelési, ellenőrzési, irányítási eljárások hatékonyságának értékelése és fejlesztése, a jogszabályoknak, belső szabályzatoknak való megfelelés, valamint a gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség vizsgálata, tanácsadói szerepkör érvényre juttatása.   Illetmény és egyéb juttatás a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv., a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról szóló 32/2003. (VIII. 29.) Kgy. rendelet, valamint a Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata szerint jár.   A pályázat 1. benyújtásának határideje: 2023. szeptember 29., 2. elbírálásának határideje: 2023. október 13., 3. benyújtásának módja: elektronikus úton: az acs.gabor@szeged.eu e-mail címre történő megküldésével Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor. Az állás a belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásába vételétől függően, de legkorábban 2023. október 16. napjától tölthető be 6 havi próbaidő letöltése mellett. A munkakör betöltésének feltétele vagyonnyilatkozat tétele.   A pályázathoz csatolni kell: motivációs levelet (bruttó bérigény megjelölésével), a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajzot (az önéletrajz formanyomtatvány a www.szegedvaros.hu/oneletrajzsablon internetes oldalon érhető el), az Adatkezelési Tájékoztató megismeréséről szóló nyilatkozatot (a Tájékoztató és a nyilatkozat www.szegedvaros.hu/adatkezelesi-tajekoztato-palyazatokhoz internetes oldalon érhető el), iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát, a legalább két éves vagy legalább öt éves szakmai gyakorlat igazolását, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolatát (vagy az erkölcsi bizonyítvány igényléséről szóló igazolást) az alábbiak szerint: amennyiben az erkölcsi bizonyítvány igénylése a postán történik, a kérőlap nyomtatványon a 2011. évi CXCIX. tv. 42. §-ában foglalt feltételeknek való megfelelés igazolását kell kérni, illetve a „munkakörömben kizárólag nagykorú személyekkel kerülök munkakapcsolatba” részt kell bejelölni, amennyiben az erkölcsi bizonyítvány igénylése ügyfélkapun keresztül történik, a „büntetlen előéletű, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll” igazolást kell kérni.
Tovább
összes álláshirdetés