Szegregált élethelyzet javítása a Cserepes soron és az Árpa utcában

erfa2
A Kedvezményezett neve: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
A projekt címe: Szegregált élethelyzet javítása a Cserepes soron és az Árpa utcában
A projekt teljes összege (bruttó): 30.541.521,-Ft
A szerződött támogatás összege (bruttó): 30.541.521,- Ft
A projekt tartalmának bemutatása: A Kiskundorozsmai városrészben található Árpa utca 2.,4.,6. és 8. számú telekre 4 db, egyenként 4 lakásos téglablokkos, szigetelés nélküli lakóépület került megépítésre az 1980-as évek közepén, komfort nélküli kialakítással. A 2011-es népszámlálás adatai alapján a terület szegregátumnak minősül. A bérlakások a 2013 évben az önkormányzat által végzett külső-belső felújítás ellenére mára erősen lelakott állapotban vannak, a homlokzati nyílászárók hiányosak és a tető több helyen beázik.
A móravárosi, a köznyelvben Cserepes sori telep az ötvenes években épült a téglagyári munkások számára. A kilencvenes években a bérlakások harmadát eladták a lakóknak, a többi bérlakás maradt, sok ingatlanba önkényes lakásfoglalók vagy korábbi – jogcím nélkülivé vált – bérlők költöztek. A népszámlálást követően a 16 épületből álló terület szintén szegregátumként került besorolásra.
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata az Integrált Településfejlesztési Stratégia részét képező Antiszegregációs tervében rögzítette azokat a tervezett beavatkozásokat, amelyek a szegregátumokban élők életminőségének javítását, a szegregációs folyamatok lassítását, adott esetben visszafordítását eredményezhetik hosszabb távon. Ennek érdekében az önkormányzat a kiskundorozsmai szegregátum rehabilitációját és a móravárosi felszámolását tűzte ki célul. Ehhez szervesen illeszkedett az a beruházás, mely magában foglalta az Árpa utcai ingatlanok esetében a homlokzati nyílászárók cseréjét, a tetőhéjazat felújítását, a felhalmozott illegális hulladék két alkalommal történő elszállítását és tereprendezést. A móravárosi szegregátumban az integrációs folyamatok folytatásaként a 6725 Szeged, Téglagyár u. 4. szám alatti 4 lakásos társasház lebontása valósult meg, ezzel együtt a területről az illegálisan felhalmozott szemét elszállítására is sor került.
A szegregátumokban élők lakhatási, adósságkezelési, életvezetési problémáinak kezelése, valamint az integrációs folyamatokra való felkészülés elősegítése céljából a projekt megvalósítási időszakában esélyegyenlőségi mentor közreműködött.
A projekt azonosító száma: EFOP-2.4.3-18-2018-00004
Elhelyezendő infoblokk típusa: ERFA