Szeged – Szőreg, Kübekházi út – Szőregi vasútvonal – Szőreg–Deszk–Kübekházi főcsatorna – közigazgatási határ által határolt területre vonatkozó módosítás

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
az eljárás megindításakor hatályos a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdés aa) pontja értelmében
rövid összefoglaló kíséretében

közzé teszi

a Szeged – Szőreg, Kübekházi út – Szőregi vasútvonal – Szőreg–Deszk–Kübekházi főcsatorna – közigazgatási határ által határolt területre vonatkozó Szeged MJV Építési Szabályzatát módosító 6/2020. (II.26.)
önkormányzati rendeletet.