Szeged-Szőreg, Kübekházi út – Szőregi vasútvonal – Szőreg-Deszk-Kübekházi-főcsatorna – közigazgatási határ által határolt terület területrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó tervezet

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet
41. § (2) bekezdés értelmében

közzé teszi
a Szeged-Szőreg, Kübekházi út – Szőregi vasútvonal – Szőreg-Deszk-Kübekházi-főcsatorna – közigazgatási határ által határolt terület településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó
tervezetét, valamint
LAKOSSÁGI FÓRUMOT hirdet

azzal a céllal, hogy a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 36/2017. (XI.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott partnerek észrevételeket tehessenek a lakossági fórumon szóban vagy a rendelet 2. sz. mellékletét képező adatlap kitöltésével papír alapon postai úton / személyesen a Városi Főépítészhez (Szeged, Püspök u. 9.) történő eljuttatásával / elektronikus úton az egedi.gergely@szeged.eu e-mail címre megküldve a lakossági fórumtól számított 8 napon belül,
legkésőbb 2019. október 29-ig.

A közzététel ideje:
2019. október 11-től 2019. október 29-ig.

A településrendezési eszköz tervezete megtekinthető Szeged város hivatalos honlapján.

Lakossági fórum ideje:
2019. október 21. (hétfő) 16:30

Helyszín:
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Fejlesztési Iroda Városrendezési Osztály Főépítészet tárgyaló
(6722 Szeged, Püspök u. 9.)