Szeged-Szentmihály, Terehalmi út – meglévő lakóterület határa – védelmi rendeltetésű erdőterület – vasútterület – 5-sz. főút – tervezett gyűjtőút által határolt terület építési szabályzatának módosításához beérkezett vélemények

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet
39. § (3) bekezdés értelmében

közzéteszi a
Szeged-Szentmihály, Terehalmi út – meglévő lakóterület határa – védelmi rendeltetésű erdőterület – vasútterület – 5-sz. főút – tervezett gyűjtőút által határolt terület építési szabályzatának módosításához beérkezett vélemények elfogadásáról szóló
85/2019. (IV.26.) Kgy. sz. határozatot.

A véleményezési szakasz lezárult a határozat dokumentálásával
és közzétételével.