Szeged Smart City Jövőkép és Koncepció

A Smart City fogalom egyre nagyobb teret nyer Európában. Számos meghatározása létezik annak, mit tekintünk Smart City-nek, azaz élhető, okos városnak. Az egyik közismert Smart City definíció a következő:„Az okos és fenntartható város az egy olyan innovatív város, amely intenzíven használja az infokommunikációs technológiákat, annak segítségével fejleszti az életminőséget, hatékonyabbá teszi a városüzemeltetést és városi szolgáltatásokat; mindezeket úgy, hogy tekintettel van a jelen és jövő generáció igényeire, egyaránt figyelembe veszi a gazdasági, társadalmi és környezeti szempontokat.”

icon Szeged MJV Smart City és Jövőkép és Koncepció v. 2.0 (letölthető pdf formátumban)

A városok komoly gazdasági és társadalmi kihívással szembesülnek, vonzónak kell maradniuk mind az idősebb és fiatalabb korosztályok számára, mind a gazdasági szereplők felé, valamint az EU célja úgy befektetni az ICT kutatásokba, innovációba, fejlesztésekbe, hogy azok a polgárok életminőségét javítsák, és a fenntarthatóságot szolgálják.

A fenti szempontokat Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata is kiemelten kezeli, és már a korábbi években is végzett olyan tevékenységeket, nyújtott be olyan pályázatokat, amelyek a Smart Citybe sorolhatóak:an innovatív város, amely intenzíven használja az infokommunikációs technológiákat, annak segítségével fejleszti az életminőséget, hatékonyabbá teszi a városüzemeltetést és városi szolgáltatásokat; mindezeket úgy, hogy tekintettel van a jelen és jövő generáció igényeire, egyaránt figyelembe veszi a gazdasági, társadalmi és környezeti szempontokat.”

A városok komoly gazdasági és társadalmi kihívással szembesülnek, vonzónak kell maradniuk mind az idősebb és fiatalabb korosztályok számára, mind a gazdasági szereplők felé, valamint az EU célja úgy befektetni az ICT kutatásokba, innovációba, fejlesztésekbe, hogy azok a polgárok életminőségét javítsák, és a fenntarthatóságot szolgálják.

A fenti szempontokat Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata is kiemelten kezeli, és már a korábbi években is végzett olyan tevékenységeket, nyújtott be olyan pályázatokat, amelyek a Smart Citybe sorolhatóak:

  • Szeged város kiemelt helyen szerepel a Regionhttp://phintra/ális Kutatások Központja és az IBM 2011-es felmérésében, ami a korábbi évek munkájának egyfajta értékeléseként is felfogható: (http://www.rkk.hu/rkk/news/2011/smart_cities_tanulmany_IBM_RKK.pdf)
  • A város Integrált Településfejlesztési Stratégiájában is foglalkozik a Smart City témakörével, annak integrálásával a városfejlesztés folyamatába.
  • 2014-ben és 2015-ben is nyújtottunk be pályázatot az Európai Bizottság Smart Cities and Communities pályázataira.
  • A tavalyi évben együttműködés indult piaci szereplők és az Önkormányzat között, aminek eredményeként decemberben Szeged támogató nyilatkozatot adott egy hazai pályázat beadásához.

A fentiek tükrében célszerű ezért ezeket az elképzeléseket egy egységes koncepcióba összefoglalni, aminek érdekében a Város megbízta a Clarity Consulting Kft.-t, hogy Szeged vonatkozásában készítse el a Szeged Smart City Jövőképét és Szeged Smart City Koncepcióját. A Smart City Jövőkép dokumentum Szeged város Smart City Jövőképét rögzíti egy vízió és a kapcsolódó stratégiai irányok meghatározására kiterjedően. A Smart City Jövőkép egyeztetését és validálását követően került sor a Smart City Koncepció kidolgozására, mely koncepció a Jövőképre alapozva az abban meghatározott vízió és stratégiai irányok mentén mutatja be a Smart City szolgáltatás-fejlesztések érintett szereplőit és a fejlesztések célrendszerét, valamint a megvalósítandó Smart City szolgáltatásfókuszokat.