Szeged, Petőfi Sándor sgt. – Bécsi krt. – Szentháromság u. – Tisza L. krt. által határolt területre vonatkozó településrendezési eszközeinek módosítása

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet
43. § (2) bekezdés aa) pontja értelmében
rövid összefoglaló kíséretében

közzé teszi

a Szeged, Tisza Lajos krt. 79-81. számú, 3435 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos beruházás megvalósítása érdekében a Petőfi Sándor sugárút – Bécsi körút – Szentháromság utca – Tisza Lajos körút által határolt területre vonatkozó 84/2019. (IV. 26.) Kgy. sz. határozattal módosított Szeged MJV Településszerkezeti Tervét és a 7/2019. (IV. 29.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Szeged MJV Építési Szabályzatának módosítását.