Szeged, Budapesti út – ELI szélén tervezett elkerülő út – 01311/1 hrsz.-ú közút – 01393/17 hrsz.-ú út – Régi posta út – Zápor út tervezett folytatása, valamint a Zápor út által határolt területre vonatkozóan módosítás

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
az eljárás megindításakor hatályos a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet
43. § (4) bekezdése értelmében
43. § (2) bekezdés aa) pontja értelmében
rövid összefoglaló kíséretében

közzé teszi

a Szeged MJV Településszerkezeti Tervét az ELI közlekedési kapcsolatok javítása érdekében Szeged, Budapesti út – ELI szélén tervezett elkerülő út – 01311/1 hrsz.-ú közút – 01393/17 hrsz.-ú út – Régi posta út – Zápor út tervezett folytatása, valamint a Zápor út által határolt területre vonatkozóan módosító 189/2019. (VI. 21.) Kgy. sz. határozatot és a Szeged MJV Építési Szabályzatát módosító 16/2019. (VI. 25.) önkormányzati rendeletet.