Szeged Megyei Jogú Város település-rendezési eszközeinek Kálvária sgt. – Móravárosi krt. – Szabadkai út – vasútvonal által határolt területre vonatkozó módosítása

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet
39. § (2) bekezdés értelmében
közzéteszi
 a Szeged Megyei Jogú Város település-rendezési eszközeinek Kálvária sgt. – Móravárosi krt. – Szabadkai út – vasútvonal által határolt területre vonatkozó módosításával kapcsolatban beérkezett vélemények elfogadásáról szóló
300/2019. (XI. 22.) Kgy. sz. határozatot.

A közzététel ideje:
2019. december 2-től 2019. december 10-ig

A véleményezési szakasz a határozat dokumentálásával
és közzétételével lezárult.