Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatának (a térszín alatti építményekre vonatkozó) módosítására vonatkozó tervezete

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet
42. § (1) bekezdés értelmében

közzé teszi
a Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatának (a térszín alatti építményekre vonatkozó) módosítására vonatkozó tervezetét, valamint
LAKOSSÁGI FÓRUMOT hirdet

a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 36/2017. (XI.14.) önkormányzati rendeletével megállapított a Partnerségi Egyeztetés Helyi Szabályai szerint azzal a céllal, hogy a módosítással érintett tervezési területen állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy, a tervezési területen székhellyel, telephellyel, illetve fiókteleppel rendelkező gazdálkodó szervezet, a tervezési területen székhellyel bejegyzett civil és/vagy érdek-képviseleti szervezet, a tervezési területen működő egyház, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a Szeged MJV Építési Szabályzatának módosítása esetén a véleményezési eljárásba bejelentkező egyéb szervezetek véleményt nyilváníthatnak.
Az érintettek a lakossági fórumon szóban, illetve a lakossági fórumtól számított 8 napon belül papír alapon történő benyújtással (Adatlapon) a Városi Főépítésznél vagy elektronikus úton a tervezetben megjelölt e-mail címre megküldve javaslatokat, észrevételeket tehetnek.

A közzététel ideje:
2020. január 30-tól 2020. február 14-ig.

A településrendezési eszköz tervezete megtekinthető Szeged város hivatalos honlapján (www.szegedvaros.hu).

Lakossági fórum ideje:
2020. február 05. (szerda) 16:30
Helyszín:
Fejlesztési Iroda Városrendezési Osztály
Főépítészet Tárgyaló
(Szeged, Püspök u. 9.)