Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatának (a terepszint alatti építményekre vonatkozó) módosítása

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet
39. § (3) bekezdés értelmében

közzéteszi a
Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatának (a terepszint alatti építményekre vonatkozó) módosításához beérkezett vélemények elfogadásáról szóló
62/2020. (IV.24.) PM sz. határozatot.

A véleményezési szakasz lezárult a határozat dokumentálásával
és közzétételével.