Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatának a tájképvédelemmel érintett területekre vonatkozó módosítása

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
az eljárás megindításakor hatályos a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet
43. § (2) bekezdés aa) pontja értelmében
rövid összefoglaló kíséretében

közzé teszi

a Szeged MJV Építési Szabályzatát módosító
21/2019. (XI.26.) önkormányzati rendeletet.