Szeged, Makai út – Magyar utca – Vaspálya utca – 715 hrsz-ú csatorna – meglévő belterületi határ – vasúti töltés – Légió utca által határolt területre vonatkozó módosítás

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
az eljárás megindításakor hatályos a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet
43. § (2) bekezdés aa) pontja értelmében
rövid összefoglaló kíséretében

közzé teszi

a Szeged, Makai út – Magyar utca – Vaspálya utca – 715 hrsz-ú csatorna – meglévő belterületi határ – vasúti töltés – Légió utca által határolt területre vonatkozó Szeged MJV Építési Szabályzatát módosító 6/2020. (II.26.) önkormányzati rendeletet.