Szeged, Makai út – Magyar utca – Vaspálya utca – 715 hrsz-ú csatorna – meglévő belterületi határ – vasúti töltés – Légió utca által határolt terület területrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó tervezet

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet
41. § (2) bekezdés értelmében

közzé teszi
a  Szeged, Makai út – Magyar utca – Vaspálya utca  – 715 hrsz-ú csatorna – meglévő belterületi határ – vasúti töltés – Légió utca által határolt terület által határolt terület településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó
tervezetét, valamint
LAKOSSÁGI FÓRUMOT hirdet

azzal a céllal, hogy a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 36/2017. (XI.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott partnerek észrevételeket tehessenek a lakossági fórumon szóban vagy a rendelet 2. sz. mellékletét képező adatlap kitöltésével papír alapon postai úton / személyesen a Városi Főépítészhez (Szeged, Püspök u. 9.) történő eljuttatásával / elektronikus úton, a papp.ildiko@szeged.eu e-mail címre megküldve a lakossági fórumtól számított 8 napon belül,
legkésőbb 2019. október 24-ig.

A közzététel ideje:
2019. október 07-től 2019. október 24-ig.

A településrendezési eszköz tervezete megtekinthető Szeged város hivatalos honlapján.

Lakossági fórum ideje:
2019. október 16. (szerda) 17:00

Helyszín:
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Házasságkötő terem
(Szeged, Széchenyi tér 10.)