Szeged, Makai út – Magyar utca – Vaspálya utca – 715 hrsz-ú csatorna – meglévő belterületi határ – vasúti töltés – Légió utca által határolt terület településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatban beérkezett vélemények

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet
39. § (2) bekezdés értelmében
közzéteszi
 a Szeged, Makai út – Magyar utca – Vaspálya utca – 715 hrsz-ú csatorna – meglévő belterületi határ – vasúti töltés – Légió utca által határolt terület településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatban beérkezett vélemények elfogadásáról szóló
422/2019. (XII. 20.) Kgy. sz. határozatot.

A közzététel ideje:
2020. január 15-től 2020. január 30-ig

A véleményezési szakasz lezárul a határozat dokumentálásával
és közzétételével.