Szeged, Makai út – Magyar utca – Vaspálya utca – 715 hrsz-ú csatorna – meglévő belterületi határ – vasúti töltés – Légió utca által határolt terület építési szabályzatának módosításának kidolgozása

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés értelmében
nyilvánosságra hozza
a Szeged, Makai út – Magyar utca – Vaspálya utca – 715 hrsz-ú csatorna – meglévő belterületi határ – vasúti töltés – Légió utca által határolt terület építési szabályzatának módosításának kidolgozásával kapcsolatban a környezeti vizsgálatról szóló
194/2019. (VI.21.) Kgy. sz. határozatot.

A közzététel ideje:
2019. július 31-ig.