Szeged, Máglya sor – vasútvonal – Oldal utca – Boldogasszony sgt. – Bem utca – Hattyas utca által határolt terület településrendezési eszközeinek módosítása

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet
39. § (2) bekezdés értelmében
közzéteszi
 a Szeged, Máglya sor – vasútvonal – Oldal u. – Boldogasszony sgt. – Bem u. – Hattyas u. által határolt terület településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatban beérkezett vélemények elfogadásáról szóló
596/2021. (X.08.) Kgy. sz. határozatot.

A közzététel ideje:
2021. október 21-től 2021. november 05-ig

A véleményezési szakasz lezárul a határozat dokumentálásával
és közzétételével.