Szeged, Kossuth Lajos sgt.- Rókusi krt.- Körtöltés u. – Makkoserdő sor- Jakab Lajos u.- Berlini krt. által határolt területre vonatkozó településrendezési eszköz módosításának tervezete

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet
41. § (2) bekezdés a) pontja értelmében

közzé teszi
a Szeged, Kossuth Lajos sgt.- Rókusi krt.-  Körtöltés u. – Makkoserdő sor- Jakab Lajos u.- Berlini krt.
által határolt területre vonatkozó településrendezési eszköz módosításának
tervezetét, valamint
LAKOSSÁGI FÓRUMOT hirdet

azzal a céllal, hogy a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 36/2017. (XI.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott partnerek észrevételeket tehessenek a lakossági fórumon szóban vagy a rendelet 2. sz. mellékletét képező adatlap kitöltésével papír alapon postai úton / személyesen a Városi Főépítészhez (Szeged, Püspök u. 9.) történő eljuttatásával / elektronikus úton, a lukacs.erzsebet@szeged.eu e-mail címre megküldve a lakossági fórumtól számított 8 napon belül,
legkésőbb 2020. január 23-ig.

A közzététel ideje:
2020. január 07-től 2020. január 21-ig.

A településrendezési eszköz tervezete megtekinthető Szeged város hivatalos honlapján.

Lakossági fórum ideje:
2020. január 15. (szerda) 17 óra
Helyszín:
Szeged MJV Polgármesteri Hivatal
Házasságkötő terem
(Szeged, Széchenyi tér 10.)