Szeged, Kossuth Lajos sgt.- Rókusi krt.- Körtöltés u. – Makkoserdő sor- Jakab Lajos u.- Berlini krt. által határolt terület építési szabályzatának módosítása

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet
43. § (2) bekezdés aa) pontja értelmében
rövid összefoglaló kíséretében

közzé teszi

a 21/2020. (IV.28.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott
Szeged, Kossuth Lajos sgt.- Rókusi krt.-  Körtöltés u. – Makkoserdő sor- Jakab Lajos u.- Berlini krt. által határolt terület építési szabályzatának módosítását.