Szeged, Indóház tér – Bánomkert sor – Szivárvány utca – Boldogasszony sgt. – Bem utca – Borbás utca által határolt területre vonatkozó módosítás

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet
43. § (2) bekezdés aa) pontja értelmében
rövid összefoglaló kíséretében

közzé teszi

a Szeged MJV Építési Szabályzatát a Szeged, Indóház tér – Bánomkert sor – Szivárvány utca – Boldogasszony sgt. – Bem utca – Borbás utca által határolt területre vonatkozóan módosító 16/2019. (VI. 25.) önkormányzati rendeletet.