Szeged, Holt-Maros – Maros töltés – tervezett belterületi határ – Udvarhelyi u. – belterületi határ – Bérkert u. által határolt terület településrendezési eszközének módosítása

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet
41. § (2) bekezdés értelmében

közzé teszi
a Szeged, Holt-Maros – Maros töltés – tervezett belterületi határ – Udvarhelyi u. – belterületi határ – Bérkert u. által határolt terület településrendezési eszközének módosítására vonatkozó
tervezetét, valamint
LAKOSSÁGI FÓRUMOT hirdet

azzal a céllal, hogy a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 36/2017. (XI.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott partnerek észrevételeket tehessenek a rendelet 2. sz. mellékletét képező adatlap kitöltésével elektronikus úton, a bedo.boglarka@szeged.eu e-mail címre megküldve. A Kormány 143/2020. (IV.22.) Korm. rendelete 3. § (2) bekezdése értelmében az észrevételeket és javaslatokat az előzetes tájékoztató és
az elkészült tervezet önkormányzati honlapon történő közzétételétől számított tizenöt napon belül lehet megtenni,
kizárólag elektronikus úton,
legkésőbb 2020. június 15-ig.

A közzététel ideje:
2020. június 1-től 2020. június 15-ig.

A településrendezési eszköz tervezete megtekinthető itt.