Szeged helyi közforgalmú közlekedési menetrend ideiglenes módosítása – 2020. dec. 21. és 2021. jan. 3 között

Az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 484/2020. (XI.10.) Korm. rendeletre és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján, a Fejlesztési Iroda 6392-28/2020. számú, “Szeged helyi közforgalmú közlekedési menetrend ideiglenes módosítása” tárgyú előterjesztésével kapcsolatban, a Közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva polgármesterként az alábbi határozatokat hozta.

313/2020. (XII. 11.) Kgy határozat

314/2020. (XII. 11.) Kgy határozat

Közösségi közlekedés Szegeden szenteste: a K-járatok elindulnak, de csak az utolsó pesti vonatokig járnak