Szeged helyi közforgalmú közlekedési ideiglenes menetrend módosítás 2021. március 10-től április 18-ig.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.)  Kormányrendeletre, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Kormányrendeletre, a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III.5.) Kormányrendeletre és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján, a Fejlesztési Iroda 01/1359-9/2021. iktatószámú, “Szeged helyi közforgalmú közlekedési ideiglenes menetrend módosítás” tárgyú előterjesztésével kapcsolatban, a Közgyűlés feladat- és határkörében eljárva polgármesterként az alábbi határozatot hozta.

A Szeged helyi közforgalmú közösségi közlekedésének ideiglenes menetrendjeiről szóló, 203/2021. (III.08.) Kgy. számú határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítom, “Jóváhagyom a Szeged helyi közforgalmú közösségi közlekedésének ideiglenes menetrendjeit, 2021. március 10-től – 2021. április 18-ig a határozati javaslat 1. számú (VOLÁNBUSZ Zrt.) és 2. számú (Szegedi Közlekedési Kft.) mellékletei szerint.

203/2021. (III.08.) Kgy.sz. határozat