Szeged, Fő fasor – Torontál tér – Népkert sor – Temesvári krt. – Közép kikötő sor által határolt területre vonatkozó településrendezési eszköz módosításának tervezete

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet
42/A. § (1) bekezdés értelmében

közzé teszi
a Szeged, Fő fasor – Torontál tér – Népkert sor – Temesvári krt. – Közép kikötő sor által határolt területre vonatkozó településrendezési eszköz módosításának
tervezetét

azzal a céllal, hogy a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 36/2017. (XI.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott partnerek észrevételeket tehessenek a rendelet 2. sz. mellékletét képező adatlap kitöltésével. A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 143/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése értelmében az észrevételeket a tervezet honlapon történő közzétételétől számított 15 napon belül,
legkésőbb 2020. június 30. napjáig lehet megtenni kizárólag elektronikus úton, a
papp.ildiko@szeged.eu e-mail címre megküldve

A közzététel ideje:
2020. június 16-tól 2020. június 30-ig.

A településrendezési eszköz tervezete itt megtekinthető.