Szeged, Dorozsmai út – Fonógyári út – Bajai út – vasútvonal által határolt terület településrendezési eszközének módosítására vonatkozó tervezete

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet
41. § (2) bekezdés értelmében

közzé teszi
a Szeged, Dorozsmai út – Fonógyári út – Bajai út – vasútvonal által határolt terület településrendezési eszközének módosítására vonatkozó
tervezetét, valamint
LAKOSSÁGI FÓRUMOT hirdet

azzal a céllal, hogy a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 36/2017. (XI.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott partnerek észrevételeket tehessenek. A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 165. § (2) bekezdése értelmében bekezdése értelmében az észrevételeket és javaslatokat az elkészült tervezet önkormányzati honlapon történő
közzétételétől számított tizenöt napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton
a rendelet 2. sz. melléklete szerinti adatlap kitöltésével és a zana.attila@szeged.eu e-mail címre megküldve,
legkésőbb 2020. július 13-ig.

A közzététel ideje:
2020. június 28-tól 2020. július 13-ig.

A településrendezési eszköz tervezete megtekinthető itt.