rediscover_logo

Rediscover - A Duna-régió rejtett zsidó kulturális örökségének felfedezése, bemutatása és kiaknázása

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata nyerte el a Rediscover - A Duna-régió rejtett zsidó kulturális örökségének felfedezése, bemutatása és kiaknázása című Európai Unió-s projektet

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata mint vezető partner nyerte el az Interreg Duna Transznacionális Program 2. felhívásának 2. prioritási tengelyében kiírt DTP2-084-2.2 azonosítószámú A Duna-régió rejtett zsidó kulturális örökségének felfedezése, bemutatása és kiaknázása − röviden REDISCOVER − című pályázatot. Az Európai Unió finanszírozásával létrejövő projektben 8 Duna-régiós európai ország 18 intézménye vesz részt.
A projekthez 8 ország 9 önkormányzata társult: Szeged (HU, vezető partnerként), Banja Luka (BA), Galac (RO), Kotor (ME), Muraszombat (SI), Eszék (HR), Regensburg (DE), Szabadka (RS) és Temesvár (RO). A partnerség alapja a hasonló méretű, történelmi hátterű, zsidó örökséggel rendelkező városok, melyek szintén hasonló kulturális és turisztikai küldetéssel bírnak. Az önkormányzatokon kívül társult tematikus partnerek is részt vesznek a projektben, ilyen partner Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft., Institute for Culture, Tourism and Sport Murska Sobota (SI) – a muraszombati turisztikai iroda, Municipal Museum of Subotica (RS) – a szabadkai múzeum, Romanian Institute for Research on National Minorities (RO) – a Román Nemzeti Kisebbségi Kutatóintézet, valamint Szeged, Banja Luka, Montenegro, Eszék és Temesvár zsidó hitközsége.

A projekt időtartama: 2018. 06. 01. – 2021. 05. 31.

A projekt költségvetése: A projekt teljes költségvetése: 1.846.346,45 EUR. A projekt költségvetése Szeged Megyei Jogú Város esetében: 339.342 EUR, melyből az önerő 50.901,3 EUR. Az önrész összegéből 33.934,2 EUR hazai társfinanszírozás és 16.967,1 EUR a saját forrás összege.

A Duna-régió mai zsidó társadalma töredezett: a fővárosokban és a nagy regionális központokban jelentős fennmaradó közösség található, megőrzött vallási és kulturális sajátosságokkal. Máshol viszont a maréknyi lakosság csak néhány múltból származó relikviára és emlékre támaszkodik. A korlátozott zsidó kulturális örökséggel rendelkező közepes méretű városokat (20.000–200.000 lakos nagyságrendű) általában a jól ismert örökségközpontokhoz kapcsolják. Számukra a fő kihívást az jelenti, hogy megtalálják a módját a zsidó kulturális örökség tárgyi/immateriális elemeinek feltárására, ezáltal érdekes és versenyképes kulturális/turisztikai termékeket létrehozva.

A projekt célja, hogy összegyűjtse, kategorizálja és tesztelje azokat a lehetőségeket, melyekkel felfedezhető és turisztikailag „eladhatóvá” válik az épített örökség mögött húzódó szellemi örökség is. A projekt tevékenységei nemcsak információt hoznak felszínre, hanem a szellemi örökség felfedezése után (valamilyen) potenciális turisztikai hasznosítást alapoznak meg.

A projekt három specifikus célja:
1. Közösség bevonása a zsidó kulturális örökség értékeinek felismerésébe
2. Kulturális termékek és szolgáltatások kifejlesztése
3. Hálózatépítés

A projekt várható eredményei:
A projekt fő eredménye a partnervárosokban helyileg megtalálható zsidó kulturális örökség felfedezése, közös átalakítása szinergikus turisztikai eszközzé, és elérhetővé tétele a nagyközönség, valamint a turisztikai szereplők számára.
A projekthelyszínek zsidó kulturális örökség portfóliójának újbóli felfedezése azt jelenti, hogy a széles közönség által általában jól ismert, épített elemek (a zsinagógák, temetők, emlékhelyek, köz-/üzleti-/lakóépületek) mögött húzódón immateriális/szellemi tartalmat is megmutassa, amelyet a közösség és a látogatók általában nem, vagy kevéssé ismernek. Ilyen elem, például a művészet, események, vallomások, személyiségek öröksége.
A közösségi szerepvállalás – a fejlesztési folyamat és eredmények intézményesítése, fenntarthatósága és kohéziója mellett – kulcsfontosságú tényező az összes releváns helyi örökség azonosítása és gyűjtése, amelyek életképes termékekké alakíthatók.
A program a kulcsfontosságú szereplők együttműködésének fokozását, a kulturális (és természeti) örökség és erőforrások fenntartható használatának megerősítését célozza.

Ajánlattételi felhívások:
2021          
  1. Az OUTPUT5.2 eredményei nyilvánosságának biztosítása érdekében nyomdai szolgáltatás igénybevétele
- Ajánlattételi határidő: 2021. március 8.
         
  2. Az OUTPUT5.2 tevékenységhez kapcsolódóan offline hirdetés elkészítése és megjelentetése
- Ajánlattételi határidő: 2021. március 23.
         
  3. A projekt részére fenntarthatósági terv (Sustainability Plan) készítése
- Ajánlattételi határidő: 2021. március 25.
         
  4. A nyilvánosság biztosítása érdekében városi imázsfilmek elkészítése
- Ajánlattételi határidő: 2021. április 6.
         
  5. A nyilvánosság biztosítása érdekében 3D-s makettek (és kiállítási kellékeinek) elkészítése
- Ajánlattételi határidő: 2021. április 13.
         
  6. Szeged feltárt zsidó örökségének edukációs célú népszerűsítése, továbbá széleskörű promóciója
- Ajánlattételi határidő: 2021. április 14.
         
Kapcsolódó hírek:
           
Kimagasló eredményekkel zár a szegedi önkormányzat által nyert európai uniós projekt          

A palotás Szeged zsidó építészeti öröksége - kisfilm

   

Az élők háza - Rövid séta a szegedi zsidó temetőben - kisfilm

   
Módszertani Útmutató a Szeged Zsidó Öröksége mobilapplikációhoz    
A Rediscover projekt szegedi eredményei    
A Rediscover projektszintű eredményei    
Képes, magyar nyelvű összefoglaló a projekt valorizációs kézikönyvéből    

Online könyvbemutató Az ünnepek ablakai a szegedi Új zsinagógában című kötetről

   

Módszertani útmutató a Szeged zsidó öröksége mobilapplikációhoz idegenvezetők részére

   

Módszertani útmutató a Szeged zsidó öröksége mobilapplikációhoz pedagógusok részére