Tájékoztatás
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
ügyintézési és ügyfélfogadási rendjére vonatkozóan

Kérjük, hogy ügyeiket lehetőség szerint elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül vagy postai úton intézzék.

Minden ügytípusban nyomtatványok elérhetőek, kérelem benyújtható az alábbi felületekről:

  • https://epapir.gov.hu/
  • A www.szegedvaros.hu honlapon az E-ügyintézés menüpontban
    (URL címe: https://eservices.szeged.eu/eku/frontend/index.html#/portal/ugytipusok )
  •  https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap – Önkormányzati Hivatali Portál


AZ ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE

Igazgatási Iroda

e-mail: altig.iroda@szeged.eu
tel.: 62/564-175
postacím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 11.

Általános Ügyfélszolgálati Csoport ügyfélfogadási rendje:

Hétfő:      08:00 – 15:00
Kedd:       08:00 – 15:00
Szerda:     08:00 – 17:00
Csütörtök: 08:00 – 15:00
Péntek:     08:00 – 12:00

tel.:62/ 564-311, 62/ 564-168

 

Szőregi Kirendeltség (6771 Szőreg, Szerb. u. 21., tel.: 62/564-409) 
Tápéi Kirendeltség (6753 Tápé, Honfoglalás u. 73., tel.: 62/564-407)

Szerda: 08:00 – 17:00

Kiskundorozsmai Kirendeltség (6791 Kiskundorozsma, Negyvennyolcas u. 12.,tel.:62/461-030)

Kedd: 08:00 – 15:00
Csütörtök: 08:00 – 15:00

Hagyatéki ügyintézés:
tel.: 62/564-132, 62/564-324, 62/564-277

Az eddig megszokott rendben, a hivatal által postai úton megküldött nyomtatványok kitöltésével és postai úton, vagy ügyfélkapun keresztül (e-papír) történő visszajuttatásával, valamint telefonos kapcsolattartás útján történik. Lehetőség van továbbá beadványaikat a Széchenyi tér 11. sz. alatt kihelyezett gyűjtőládába leadni. Tájékoztatjuk az ügyfeleket, hogy személyes ügyfélfogadásra csak kivételes esetben, telefonon előzetesen egyeztetett időpontban van lehetőség. 

2

Kereskedelmi ügyintézés:
tel.: 62/564-350, 62/564-212

Kereskedelmi és szálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentése, változásbejelentések, telepengedélyezési eljárás, vásárok, piacok, bevásárlóközpontok üzemeltetésének engedélyezése esetén a kérelem benyújtására, a Polgármesteri Hivatalba történő eljuttatására postai úton, ügyfélkapun/cégkapun keresztül, a vásárlók könyvének leadására pedig a hivatalban rendszeresített gyűjtőládába történő bedobással van lehetőség.

Birtokvédelmi ügyek:
tel.: 62/564-239, 62/564-186, 62/564-143

Kérelem benyújtására, a Polgármesteri Hivatalba történő eljuttatására postai úton, az Általános Ügyfélszolgálaton történő leadással vagy ügyfélkapun/cégkapun keresztül van lehetőség.
Személyes ügyfélfogadásra csak kivételes esetben, telefonon előzetesen egyeztetett időpontban van lehetőség. 

Közterület-használat engedélyezés:
tel.: 62/564-397, 62/564-165, 62/564-056, 62/564-310

Közterület-használati engedély iránti (zöldterület bontásával járó, kereskedelmi árusítási célú, vendéglátóipari előkertek, közterületi pavilonok fennmaradásának engedélyezésére, építőanyag tárolására irányuló stb.) kérelem benyújtására postai úton vagy ügyfélkapun/cégkapun keresztül vagy az Általános Ügyfélszolgálaton történő leadással van lehetőség. Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek/egyéni vállalkozók cégkapun/ügyfélkapun történő elektronikus kapcsolattartásra kötelesek.

Magánszemélyek személyes ügyfélfogadására csak kivételes esetben, telefonon előzetesen egyeztetett időpontban van lehetőség.

Út és járda nem közlekedési célú igénybevételére irányuló kérelmet a Városüzemeltetési Irodánál kell benyújtani!

Központi Címregiszter, címigazolások kiadása változatlan módon:
tel.: 62/564-439, 62/564-438

postacím: 6724 Szeged, Huszár u. 1.
Hétfő:    8:00 – 15:00
Szerda:   8:00 – 17:00
Péntek:   8:00 – 12:00

A gyorsabb ügyintézés elősegítése érdekében telefonon előzetes időpont egyeztetés javasolt.

Ingatlanközvetítői és ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői nyilvántartásba vétel:
tel.: 62/564-239, 62/564-186, 62/564-143

A névjegyzékbe történő felvételre irányuló kérelem benyújtására postai úton vagy ügyfélkapun/cégkapun keresztül van lehetőség, az igazolás kiadása postai úton történik.
Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek/egyéni vállalkozók cégkapun/ügyfélkapun történő elektronikus kapcsolattartásra kötelesek. 
Személyes ügyfélfogadásra csak kivételes esetben, telefonon előzetesen egyeztetett időpontban van lehetőség. 

3

Anyakönyvi ügyek intézése:

postacím: 6724 Szeged, Huszár u. 1.
e-mail: anyakonyv@szeged.eu

Telefonos elérhetőség:

62/564-376, 62/564-372, 62/564-375, 62/564-436, 62/564-379, 62/564-383, 62/564-382, 62/564-029, 62/564-380

Hétfő: 
      
8.00-15.00 (kizárólag előzetesen elektronikusan időpontot foglalt ügyfeleknek)
(utolsó foglalható időpont: 14.30)
      
Előzetesen  elektronikusan foglalt időpontban intézhetőek az alábbi anyakönyvi ügyek:

Házasságkötési szándék bejelentése, házassági név módosítása, születési családi és/vagy utónév változtatása, apai elismerő nyilatkozat megtétele születendő vagy megszületett gyermekre, hazai anyakönyvezési eljárás megindítása, névadó bejelentése, jubileumi házasságkötés bejelentése
Időpontfoglalás az alábbi elérhetőségeken lehetséges:

https://idopontfoglalas.szeged.eu 

vagy 

www.szegedvaros.hu honlapon a Hivatal/Ügyintézés/Időpontfoglalás (anyakönyvi ügyekben) 


Kedd: 

8.00-10.00: anyakönyvi ügyekben telefonon általános érdeklődés, információ kérés 


Szerda: 

12.00-17.30: Anyakönyvi kivonat kiállítása (ügyfélfogadás kizárólag ebben az ügyben, előzetes időpontfoglalás nélkül, személyesen)
      
Sorszámhúzás: 12.00-16.00 óráig lehetséges.

Anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem a www.szegedvaros.hu honlapról letölthető.

A kérelem postai úton a Szeged MJV Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda Anyakönyvi Csoportjának címezve a 6724 Szeged, Huszár u. 1. címre, vagy elektronikus (e-papír, ügyfélkapu) úton is megküldhető, vagy személyesen is leadható a Huszár u. 1. sz. alatt az előtérben kihelyezett gyűjtőládába.

Péntek:
8.00-11.30 (kizárólag előzetesen elektronikusan időpontot foglalt ügyfeleknek)
(utolsó foglalható időpont: 11.30)
      
Előzetesen  elektronikusan foglalt időpontban intézhetőek az alábbi anyakönyvi ügyek:

Házasságkötési szándék bejelentése, házassági név módosítása, születési családi és/vagy utónév változtatása, apai elismerő nyilatkozat megtétele születendő vagy megszületett gyermekre, hazai anyakönyvezési eljárás megindítása, névadó bejelentése, jubileumi házasságkötés bejelentése

4

Időpontfoglalás az alábbi elérhetőségeken lehetséges:

https://idopontfoglalas.szeged.eu 

vagy 

www.szegedvaros.hu honlapon a Hivatal/Ügyintézés/Időpontfoglalás (anyakönyvi ügyekben) 

Otthon történt szegedi halálozások esetén kérjük a hozzátartozókat, hogy szíveskedjenek temetkezési szolgáltatókhoz fáradni, akik intézik majd az elhunyt eltemetését, valamint kezdeményezik a halotti anyakönyvi kivonat kiadását.


Adóiroda

e-mail: adoiroda@szeged.eu
telefon: 62/564-301
postacím: 6724 Szeged, Huszár u. 1.

Ügyfélfogadási rend:
hétfőn: 8.00- 15.00
szerdán: 12.00- 17.30
pénteken: 8.00- 11.30

Nyomtatványok elérhetőek az alábbi felületekről:


Humán Közszolgáltatási Iroda

e-mail: human.iroda@szeged.eu
telefon: 62/564-267
postacím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 11.

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő  (pénztári kifizetés: 9.00-11.00) 8.00-15.00
Kedd   (pénztári kifizetés: 9.00-11.00) 8.00-15.00
Szerda (pénztári kifizetés: 9.00-11.00) 8.00-17.00
Csütörtök 8.00-15.00
Péntek (pénztári kifizetés: 9.00-11.00) 8.00-12.00

A Humán Közszolgáltatási Iroda Ügyfélszolgálati Csoport elérhetősége: 564-449.

5

Közgazdasági Iroda
telefon: 62/564-102, pénztár: 62/564-154
postacím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 11.

Pénztári nyitvatartási idő:

Hétfő: 9.00-11.00
Kedd: 9.00-11.00
Szerda: 9.00-11.00
Péntek : 9.00-11.00


Városüzemeltetési Iroda
e-mail: varosuzemeltetes@szeged.eu
telefon: 62/564-459
postacím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 11.

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő:  8.00-15.00


Közterület-felügyeleti Csoport

e-mail: kozterulet@szeged.eu
telefon: 62/479-431
postacím: 6724 Szeged, Huszár u. 1.

Ügyfélszolgálat nyitvatartása:

Hétfő: 8.00-15.00
Szerda: 8.00-17.00
Péntek: 8.00-12.00

Telefonos bejelentések fogadása:

Hétfő – péntek: 07:30 – 18.00
Ügyfelek telefonos, ügyeleti jellegű tájékoztatása: Hétfő-péntek: 18.00-19.30


Fejlesztési Iroda – Városrendezési Osztály (Főépítész)

Főépítész: Sz. Fehér Éva
Cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 11.

6

Ügyfélfogadási idő:
kedd: 8.00.- 15.00
csütörtök: 8.00-15.00

Kérjük, hogy ügyeiket lehetőség szerint telefonon (Titkárság: 62/564-174), E-papíron (https://epapir.gov.hu/) vagy postai úton intézzék.

A főépítészi eljárásokra vonatkozó nyomtatványok a www.szegedvaros.hu oldalról letölthetők az Elektronikus ügyintézés/Településképi eljárások menüpontból. (URL címe: https://eservices.szeged.eu/eku/frontend/index.html#/portal/ugy/135)