Pályázati felhívás – Helyi védelem alatt álló objektumok megóvásának támogatása 2019.

Pályázati felhívás

Helyi védelem alatt álló objektumok megóvásának támogatása 2019
Szeged Megyei Jogú Város településkép védelméről szóló 30/2017. (IX. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: településképi rendelet) 34. § (1) bekezdése alapján pályázat útján Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatától támogatást igényelhet

a) a helyi egyedi védelem alatt álló,

b) az épített környezetet érintő városképileg, településszerkezetileg jelentős, kiemelt beruházások területén és városképileg annak elválaszthatatlan környezetében lévő, a településképi rendelet 1.3. mellékletében meghatározott,

c) a településképi rendelet 2. mellékletében meghatározott történeti beépítésű területen lévő, valamint

d) a műemlék

ingatlanok tulajdonosa, az épületek külső megjelenését érintő felújítás, rekonstrukció érdekében végzett munkák költségeihez, beleértve a tervezési díjtételt is.

A támogatás mértéke nem lehet több, mint nyílászáró-felújítás, -csere esetén a bruttó bekerülési költség 65 %-a, egyéb felújítási, rekonstrukciós munkák, valamint tervezés esetén a bruttó bekerülési költség legfeljebb 50 %-a. Támogatást nem lehet értékvizsgálati munkarészek elkészítésére, valamint már megkezdett építési munkálatokra igényelni.
Amennyiben a döntéshozó az igényeltnél kevesebb támogatást ítél meg, akkor a bekerülési költséghez hiányzó részt (további önerőt) a pályázónak kell vállalnia, erről (is) igazolást kell csatolnia a Támogatási Szerződés megkötése előtt.

A támogatás pályázók között felosztható keretösszege: 49.000.000,- Ft

A Felhívás keretében támogatható tevékenységek finanszírozása abban az esetben nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak, amennyiben
a) a támogatott tevékenység nem gazdasági tevékenységnek minősül (pl. hatósági tevékenység, térítésmentesen hozzáférhető kulturális tevékenység vagy olyan, a kulturális és természeti örökség megőrzéséhez kapcsolódó tevékenység, amely nem tekintendő gazdasági tevékenységnek), vagy
b) amennyiben a támogatást igénylő dokumentálja, hogy a támogatásban részesített tevékenység kizárólag helyi hatással bír, a támogatási intézkedés nem érinti a tagállamok közötti kereskedelmet (a külföldi látogatók száma marginális).

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 31. (csütörtök) 12:00

A pályázat benyújtásához szükséges nyomtatványok Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Építési Iroda Hatósági Osztály Általános Ügyfélszolgálati Csoportján (Szeged, Széchenyi tér 11. földszint) igényelhetők, valamint letölthetők Szeged város honlapjáról.