Pályázati felhívás – Fekete ház vendéglátó egység bérbevétele

SZMJV Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságának felhatalmazása alapján a Móra Ferenc Múzeum (6720 Szeged, Roosevelt tér 1-3.) nyilvános pályázatot hirdet az alábbi, önkormányzati tulajdonban álló
 Fekete Ház 6720 Szeged, Somogyi utca 13. sz. (3837. hrsz.) alatti ingatlanrész ellenérték fejében, licitálással történő, profilkötött (vendéglátói tevékenység folytatása)
BÉRBEVÉTELÉRE
2021. 01. 01-2025. 12. 31. időszakra

Pályázatot nyújthat be minden olyan természetes személy, és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. rendelkezései értelmében átlátható szervezetnek minősülő gazdálkodó szervezet, aki/amely üzletszerű gazdasági tevékenység folytatására jogosult.

A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó a bérbe adandó területet a bemutatás időpontjában megtekintse és a helyszínen a jelenléti ívet saját kezűleg (vagy érvényes meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja) aláírja. A személyazonosság igazolása érdekében kérjük, hogy személyi igazolványt és lakcímkártyát szíveskedjenek magukkal hozni a bemutatóra.

Bérlemény címe Bérelhető terület (m2) Nettó bérleti díj alapár (Ft/hó) Pályázati alapár emelésének mértéke Bemutatás időpontja
Fekete Ház 6720 Szeged, Somogyi utca 13. hrsz 3837. 260 m2 terasz, 122 m2 vendéglátó egység 620 000 Ft/hó 50 000,- Ft vagy ennek egész számú többszöröse 2020. november 16-17. 14 óra

A pályázati dokumentáció kérhető: info@mfm.u-szeged.hu 2020. november 09. napjától 2020. december 03. napjáig.