Május 18, szombat,
Erik, Alexandra

Szeged Megyei Jogú Város hivatalos weboldala

May 18, szombat,
Erik, Alexandra, János
0 °C
0 °C / 0 °C

Pályázati felhívás - Esélyt a középiskolás tehetségnek

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szegedi Tudományegyetem Junior Akadémiája   
,,Esélyt a középiskolás tehetségnek” c. pályázati felhívása a 2023/2024. tanévre

Az ösztöndíjpályázat támogatást kíván nyújtani a tanulmányi téren jól teljesítő, művészeti, sport, illetve egyéb társadalmi tevékenységet folytató, szociálisan rászoruló középiskolás diákok számára.

(1) Az „Esélyt a középiskolás tehetségnek” ösztöndíjban olyan szegedi középiskolában vagy szakképző iskolában tanulmányokat folytató, Szegeden bejelentett lakóhellyel rendelkező diák részesülhet, akinek az előző tanév végi tanulmányi eredménye legalább a 4,00 átlagot elérte, és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori bruttó minimálbér 80 %-át.

(2) A pályázat elbírálása során előnyben részesül az, aki:
    a) nemzetközi versenyen 1-20. helyezést ért el, 
    b) országos szintű versenyen 1-20. helyezést ért el, 
    c) megyei szintű versenyen 1-5. helyezést ért el, 
    d) városi szintű versenyen 1-3. helyezést ért el, 
    e) sportban vagy valamilyen művészeti ágban kimagasló tehetséget mutat, vagy
    f) speciális segítő munkát végez tanuló társai érdekében.

(3) A pályázat Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (www.szegedvaros.hu), valamint az SZTE Junior Akadémia (www.juniorakademia.szte.hu) honlapján kerül meghirdetésre.

(4) A pályázat elbírálásáról a polgármester által felkért Bíráló Bizottság javaslata alapján a polgármester dönt. A döntésről a pályázók a középfokú oktatási intézményükön keresztül kapnak értesítést. A döntéssel szemben fellebbezésnek helye nincs.

(5) A támogatás összege egyszeri maximum 50.000,- Ft, melyet az ösztöndíjszerződés aláírását követő 15 napon belül az önkormányzat az ösztöndíjas bankszámlájára átutal.

(6) Az ösztöndíjas diák – amennyiben az SZTE Junior Akadémia partneri programjában résztvevő iskola tanulója - ingyenesen részt vehet az SZTE Junior Akadémia szervezésében zajló egyik, 100 órás emelt szintű érettségi tanfolyamon a következő tanévben, 2024 októberétől kezdődően (https://juniorakademia.szte.hu/emelt-szintu-erettsegire-felk-tanfolyamok/).

(7) A támogatás pályázat útján nyerhető el.

A pályázati adatlapok letölthetőek: 
Szeged MJV Önkormányzata honlapjáról.

Beadási határidő: 2023. november 3.

A pályázatokat postai úton a Szeged MJV Polgármesteri Hivatal Kulturális és Szervezési Iroda Művelődési Osztályára (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.) kell benyújtani.

Kérjük a borítékra írják rá: ,,Esélyt a középiskolás tehetségnek”

A kapcsolódó adatkezelési tájékoztató elérhető a szegedvaros.hu/adatvedelem oldalon.
A határidő után, illetve hiányosan benyújtott pályázatokat nem áll módunkban elfogadni. 

Beadási határidő: 2023-11-03 23:59:00
Letölthető dokumentumok
Esély_pályázati_kiírás.pdf Pályázati kiírás
jövedelemnyilatkozat.doc Jövedelemnyilatkozat
munkaltatoi_ig.doc Munkáltatói igazolás
pályázati_urlap_2023.odt Pályázati űrlap
empty.pdf empty

Vissza