Pályázati felhívás

SZMJV Közgyűlésének felhatalmazása alapján Szeged MJV Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet az alábbi, önkormányzati tulajdonban álló
Szeged 4034 hrsz.-ú ingatlan 400m² nagyságú területrészének
(Belvárosi híd szegedi hídfő alatti területe) profilkötött (melegkonyhás vendéglátó tevékenység folytatása), határozott időtartamú
BÉRBEVÉTELÉRE

Pályázatot nyújthat be minden olyan természetes személy, és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. rendelkezései értelmében átlátható szervezetnek minősülő gazdálkodó szervezet, aki/amely üzletszerű gazdasági tevékenység folytatására jogosult.

 A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó a bérbe adandó területet a bemutatás időpontjában megtekintse és a helyszínen a jelenléti ívet saját kezűleg (vagy érvényes meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja) aláírja. A személyazonosság igazolása érdekében kérjük, hogy személyi igazolványt és lakcímkártyát szíveskedjenek magukkal hozni a bemutatóra.

Bérlemény címe Hasznos alapter (m2) Nettó bérleti díj alapár (Ft/m2/hó) Nettó bérleti díj alapár (Ft/hó) Pályázati alapár emelésének mértéke Pályázati biztosíték (Ft) Bemutatás időpontja
4034 hrsz.-ú ingatlan Belvárosi híd szegedi hídfő alatti területrésze 400 m² 1.500 Ft/m²/hó 600.000 Ft/hó 100.000 Ft vagy ennek egész számú többszöröse 762.000 Ft 2020. december 15. (a pályáztató kapcsolattartójával egyeztetett időpontban, Tel.: 62/564-364/4524-es mellék)

A részletes pályázati dokumentáció 2020. december 05. napjától 2021. január 05. napjáig letölthető a www.szegedvaros.hu honlapról, valamint tájékoztatás kérhető a varosuzemeltetes@szeged.eu e-mail címen.