Nagy forgalmú közlekedési létesítmények zajcsökkentési intézkedési tervének tervjavaslata

A környezeti zaj kezeléséről és értékeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Kormányrendelet értelmében a rendeletben meghatározott éves forgalomnagyságot meghaladó közlekedési létesítményekre stratégiai zajtérképet és zajcsökkentési intézkedési tervet kell készíteni és rendszeres időközönként felülvizsgálni. A miniszteri kijelölés értelmében a nagy forgalmú vasutak és a nagy forgalmú közutak stratégiai zajtérképeinek és intézkedési terveinek elkészítését és felülvizsgálatát a KTI Közlekedéstudományi Nonprofit Kft. (továbbiakban: KTI) végzi.

A KTI elkészítette a fent említett közutakra és vasutakra vonatkozó intézkedési tervek tervezetét (intézkedési tervjavaslat), melyek az alábbi linkekről tölthetőek le.

Szeged stratégiai zajtérképezés 2019 – intézkedési terv (általános leírás)

Szeged stratégiai zajtérképezés 2019 – intézkedési terv (műszaki dokumentáció)

Szeged stratégiai zajtérképezés 2019 – Fő közlekedési létesítmények intézkedési terv