Október 4, szerda,
Ferenc, Hajnalka

Szeged Megyei Jogú Város hivatalos weboldala

October 04, szerda,
Ferenc, Hajnalka
0 °C
0 °C / 0 °C

Munkatársak

Tisztségviselők
Név Beosztás Műveletek
Dr. Botka László Polgármester Részletek
Putics Tímea Titkárságvezető Részletek
Meszlényiné Palotás Judit Titkárnő Részletek
Nagy Sándor Városfejlesztési alpolgármester Részletek
Lajkó Henriett Titkárnő Részletek
Nagyné Pajkó Tímea Mónika Titkárnő Részletek
Dr. Kovács Tamás Gazdasági alpolgármester Részletek
Simonné Szabó Csilla Titkárnő Részletek
Dr. Fodor Antal Tanácsnok Részletek
Mihálik Edvin Tanácsnok Részletek
Dr. Martonosi Éva Jegyző Részletek
Dr. Kopasz Vanda Hatósági aljegyző Részletek
Joó Gabriella Titkárnő Részletek
Dr. Varga Ildikó Gazdálkodási aljegyző Részletek
Dr. Binszki József Várospolitikai alpolgármester Részletek
Országgyűlési képviselő
Név Beosztás Műveletek
Szabó Sándor Országgyűlési képviselő Részletek
Adóiroda
Név Beosztás Műveletek
Dr. Pintér Aladár Irodavezető Részletek
Behajtási és Ellenőrzési Osztály
Név Beosztás Műveletek
Vass Judit Osztályvezető Részletek
Behajtási Csoport
Név Beosztás Műveletek
Veres István Csoportvezető Részletek
Bertáné Vaszily Tünde Ügyintéző Részletek
Gyulainé Jenei Zsuzsanna Ügyintéző Részletek
Kojó Ildikó Ügyintéző Részletek
Rózsa Katalin Ügyintéző Részletek
Sarnyai Attila Ügyintéző Részletek
Szalma Andrea Ügyintéző Részletek
Ellenőrzés csoport
Név Beosztás Műveletek
Kotroczóné dr. Szűcs Erzsébet Ügyintéző Részletek
László István Ügyintéző Részletek
Lőrincz-Harmath Márta Ügyintéző Részletek
Pappné Bálint Ágnes Csoportvezető Részletek
Tóth Lászlóné Ügyintéző Részletek
Kivetési Osztály
Név Beosztás Műveletek
Márta Zoltánné Irodavezető helyettes Részletek
Kiemelt Vállalkozói Csoport
Név Beosztás Műveletek
Kaptur Ilona Csoportvezető Részletek
Dr. Kiss Erika Ügyintéző Részletek
Dr. Szekszárdiné Tasi Anikó Ügyintéző Részletek
Kiss Márta Ügyintéző Részletek
Terhesné Berta Éva Ügyintéző Részletek
Kisvállalkozói Csoport
Név Beosztás Műveletek
Vargáné Jenei Márta Csoportvezető Részletek
Árpás Bernadett Ügyintéző Részletek
Benák Tiborné Ügyintéző Részletek
Csorbáné Dobó Ágnes Ügyintéző Részletek
Lévai Vivien Ügyintéző Részletek
Ügyviteli osztály
Név Beosztás Műveletek
Iváncsicsné dr. Tesbér Anna Osztályvezető Részletek
Iktatási csoport
Név Beosztás Műveletek
Monostori Zoltánné Csoportvezető Részletek
Brinza Zoltánné Ügykezelő Részletek
Kecskés-Endrődi Márta Ügykezelő Részletek
Török Alexandra Ügykezelő Részletek
Könyvelési csoport
Név Beosztás Műveletek
Rózsa Ágota Csoportvezető Részletek
Balogh Gábor Ügyintéző Részletek
Dani Franciska Ügyintéző Részletek
Kisné Kispéter Ágnes Ügyintéző Részletek
Orsy Mónika Ügyintéző Részletek
Redenczki Krisztina Ügyintéző Részletek
Törökné Németh Klára Ügyintéző Részletek
Varga Enikő Ügyintéző Részletek
Fejlesztési Iroda
Név Beosztás Műveletek
Dr. Igaz Ágnes Irodavezető Részletek
Kovácsné Huszka Gabriella Titkárnő Részletek
Gorzó Laura Referens Részletek
Városfejlesztési Osztály
Név Beosztás Műveletek
Pásztor Péter Osztályvezető Részletek
Beruházási Csoport
Név Beosztás Műveletek
Nagy Ödön Csoportvezető Részletek
Dani Hermina Referens Részletek
Frankó János Referens Részletek
Katóné Gyánti Györgyi Referens Részletek
Katosné Kószó Matild Referens Részletek
Milutinovity Adrián Referens Részletek
Pázmány Péter Referens Részletek
Tóth Balázs Referens Részletek
Pályázati Csoport
Név Beosztás Műveletek
Sándorné Gajda Melinda Csoportvezető Részletek
Dr. Bata László Jogi referens Részletek
Hévizi Bianka Ügyintéző Részletek
Kiss Tünde Referens Részletek
Mogyorósi-Bálint Edit Referens Részletek
Sindel János Ügyintéző Részletek
Szilágyi Rita Referens Részletek
Korom Réka Dóra Referens Részletek
Czakó-Szőnyi Andrea Referens Részletek
Pálinkó Attila Ügyintéző Részletek
Városrendezési (Főépítész) Osztály
Név Beosztás Műveletek
Szabóné Fehér Éva Főépítész Részletek
Lukács Lászlóné Titkárnő Részletek
Banyó Zoltán Referens Részletek
Bedő Boglárka Városrendezési referens Részletek
Dr. Balogh Adrienn Jogi referens Részletek
Egedi Gergely Városrendezési referens Részletek
Horváthné Mézes Ágnes Városrendezési referens Részletek
Lukács Erzsébet Városrendezési referens Részletek
Papdiné Papp Ildikó Városrendezési referens Részletek
Patyi Gábor Kertészeti ügyintéző Részletek
Tamaskó-Dinnyés Eszter Településrendezési referens Részletek
Zana Attila Városrendezési referens Részletek
Humán Közszolgáltatási Iroda
Név Beosztás Műveletek
Novkov Veszelinka Irodavezető Részletek
Kiss Magdolna Osztályvezető Részletek
Vida Sándorné Ügyintéző Részletek
Humánszolgáltatási Osztály
Név Beosztás Műveletek
Dr. Gombos Izabella Osztályvezető Részletek
Egészségügyi és Gyermekvédelmi Csoport
Név Beosztás Műveletek
Bárány Beáta Ügyintéző Részletek
Farkas Katalin Ügyintéző Részletek
Tanács Andrea Ügyintéző Részletek
Vetró Orsolya Ügyintéző Részletek
Segélyezési Csoport
Név Beosztás Műveletek
Szikora Judit Csoportvezető Részletek
Berényi-Kerekes Éva Ügyintéző Részletek
Dr. Csomós Árpád Tibor Ügyintéző Részletek
Hoffmann Krisztina Ügyintéző Részletek
Huszárik Mónika Ügyintéző Részletek
Mari Renáta Ügyintéző Részletek
Szekeres Zoltánné Ügyintéző Részletek
Szociális Osztály
Név Beosztás Műveletek
Aktív Korúak Ellátási Csoportja
Név Beosztás Műveletek
Kormos Anita Osztályvezető Részletek
Gortva Diána Ügyintéző Részletek
Kovács Éva Ügyintéző Részletek
Nemesné Kotormán Márta Ügyintéző Részletek
Zsiga Antónia Ügyintéző Részletek
Családvédelmi Csoport
Név Beosztás Műveletek
Rejka Beáta Csoportvezető Részletek
Haskáné Csató Tünde Ügyintéző Részletek
Tóth Ibolya Ügyintéző Részletek
Vargáné Gémes Éva Ügyintéző Részletek
Ügyfélszolgálati Csoport
Név Beosztás Műveletek
Bereznai Edit Csoportvezető Részletek
Kosztka Mónika Ügyintéző Részletek
Pénztár Részletek
Veszélyhelyzet miatti ügyelet Részletek
Szedő Eszter Ügykezelő Részletek
Iktató – Postázó
Név Beosztás Műveletek
Jakobszen Klára Ügykezelő Részletek
Marton Vanessza Ügykezelő Részletek
Igazgatási Iroda
Név Beosztás Műveletek
Dr. Wágner Angelika Irodavezető Részletek
Dr. Tichy Noémi Irodavezető helyettes Részletek
Kiss-Kecskés Gyöngyi Titkárnő Részletek
Hatósági Osztály
Név Beosztás Műveletek
Anyakönyvi csoport
Név Beosztás Műveletek
Fogas Dominika Csoportvezető Részletek
Nagy Krisztina Anyakönyvvezető Részletek
Sipos Gabriella Anyakönyvvezető Részletek
Rabi Tímea Anyakönyvvezető Részletek
Hajdu Krisztina Anyakönyvvezető Részletek
Ágoston Julianna Anyakönyvvezető Részletek
Windecker Melinda Anyakönyvvezető Részletek
Molnár Mónika Anyakönyvvezető Részletek
Rajki Krisztina Anyakönyvvezető Részletek
Kiss Andrea Ügykezelő Részletek
Obinger Nikoletta Ügykezelő Részletek
Kereskedelmi és Kisvállalkozási Csoport
Név Beosztás Műveletek
Dr. Sohajda László Csoportvezető Részletek
Márki Tibor Ügyintéző Részletek
Forgóné dr. Veres Klára Ügyintéző Részletek
Dr. Kenéz István Ügyintéző Részletek
Dr. Földesi András Ügyintéző Részletek
Közigazgatási Csoport
Név Beosztás Műveletek
Dr. Fejes Tímea Renáta Csoportvezető Részletek
Bartáné Jójárt Mária Ügykezelő Részletek
Hefkóné dr. Szeri Anna Ügyintéző Részletek
Dr. Nemes Nikolett Ügyintéző Részletek
Molnár Tiborné Ügyintéző Részletek
Dr. Molnár Márta Ügyintéző Részletek
Dr. Gergely-Míg Barbara Ügyintéző Részletek
Központi Címregiszter Csoport
Név Beosztás Műveletek
Dr. Erdődi Gabriella Csoportvezető Részletek
Rácz Zoltánné Ügykezelő Részletek
Csúri Ágnes Ügyintéző Részletek
Farkas Csilla Emese Ügyintéző Részletek
Tichy Bálint Tamás Ügyintéző Részletek
Iván Ildikó Ügyintéző Részletek
Közterületi Csoport
Név Beosztás Műveletek
Mucsi István Csoportvezető Részletek
Jakus Péter Ügyintéző Részletek
Dr. Pomozi Veronika Ügyintéző Részletek
Lampertné Makra Judit Ügyintéző Részletek
Ügyviteli Osztály
Név Beosztás Műveletek
Általános Ügyfélszolgálati Csoport
Név Beosztás Műveletek
Kalmár Zoltán Csoportvezető Részletek
Martoncsikné Hegedűs Judit Ügyintéző Részletek
Horváth Hajnalka Angelika Kirendeltség vezető Részletek
Kis-Jakabné Szegedi Ágnes Kirendeltség vezető Részletek
Aradi Lászlóné Erika Hivatalsegéd Részletek
Postázási Csoport
Név Beosztás Műveletek
Gombos Ágnes Csoportvezető Részletek
Csurgó Andrea Nikoletta Ügykezelő Részletek
Kovács-Hábel Kitti Laura Ügykezelő Részletek
Körmendi Edit Ügykezelő Részletek
Verbovszky Zsuzsanna Ügykezelő Részletek
Németh Gabriella Ügykezelő Részletek
Renkó Ildikó Ügykezelő Részletek
Bozsák Éva Ügykezelő Részletek
Berényi Zsófia Ügykezelő Részletek
Szőke Krisztina Ügykezelő Részletek
Csörnyei Adrienne Ügyintéző Részletek
Ügyviteli Csoport
Név Beosztás Műveletek
Meleg Gizella Csoportvezető Részletek
Tóth Enikő Ügykezelő Részletek
Radics Bernadett Ügykezelő Részletek
Borbás Krisztina Ügykezelő Részletek
Péter Andrea Ügykezelő Részletek
Lajkó Éva Szabina Ügykezelő Részletek
Sebő Andrea Ügykezelő Részletek
Nagyistók Ildikó Ügykezelő Részletek
Molnár Mariann Ügykezelő Részletek
Szedő Szilvia Ügyintéző Részletek
Jegyzői Iroda
Név Beosztás Műveletek
Dr. Gál Andrea Irodavezető Részletek
Önkormányzati Csoport
Név Beosztás Műveletek
Dr. Kocsis Zsolt Csoportvezető Részletek
Dr. Fehér Dóra Ügyintéző Részletek
Karacs János Ügyintéző Részletek
Képviselői telefon Részletek
Választási információk Részletek
Ellátó Osztály
Név Beosztás Műveletek
Dr. Keresztury Mónika Osztályvezető Részletek
Általános Ellátó Csoport
Név Beosztás Műveletek
Bicskei Tibor Ügyintéző Részletek
Ficsor Éva Ügyintéző Részletek
Varga Edina Ügyintéző Részletek
Szalai Sándor Gépkocsivezető Részletek
Dudás János Raktáros Részletek
Kónya Csaba Gépkocsivezető Részletek
Acsai Zoltán Gépkocsivezető Részletek
Cselovszki Richárd Külsős hangtechnikus Részletek
Révészné Török Judit Telefonközpont kezelő Részletek
Gépkocsivezetők Részletek
Metál Tibor Munkatárs Részletek
Savanya Péter Gépkocsivezető Részletek
Intézménytakarító Csoport
Név Beosztás Műveletek
Takarítók Részletek
Informatikai Osztály
Név Beosztás Műveletek
Csermák József Osztályvezető Részletek
Sándor József Csoportvezető Részletek
Dr. Ivanov Dömötör Ügyintéző Részletek
Katona Péter Nyomdász Részletek
Kazi István Rendszerüzemeltető Részletek
Ocskó Éva Ügyintéző Részletek
Tari Vencel Rendszerüzemeltető koordinátor Részletek
Török Sándor Adatgazda Részletek
Tösmagi Dávid Rendszerüzemeltető Részletek
Varga Tamás Rendszerüzemeltető Részletek
Vass Vivien Koordinációs ügyintéző Részletek
Jogi Osztály
Név Beosztás Műveletek
Makráné Micsik Anita Titkárnő Részletek
Berényiné Szolnoki Adrienn Ügyintéző Részletek
Dr. Zelei Zoltán Ügyintéző Részletek
Réperger Zsuzsanna Ügyintéző Részletek
Dr. Kecskés-Szeghalmi Szonja Ügyintéző Részletek
Dr. Holzinger Gabriella Irodavezető helyettes Részletek
Közgazdasági Iroda
Név Beosztás Műveletek
Papp Gábor Irodavezető Részletek
Régert Attila Irodavezető helyettes Részletek
Lődyné Dobai Mónika Titkárnő Részletek
Költségvetési és Számviteli Osztály
Név Beosztás Műveletek
Dódáné Kis Erika Osztályvezető Részletek
Költségvetési Csoport
Név Beosztás Műveletek
Sebesi Renáta Csoportvezető Részletek
Molnár Szilvia Ügyintéző Részletek
Számviteli Csoport
Név Beosztás Műveletek
Kappel Ildikó Csoportvezető Részletek
Bönde Erika Ügyintéző Részletek
Laczkó Andrea Ügyintéző Részletek
Pataki Erika Ügyintéző Részletek
Szabó Melinda Ügyintéző Részletek
Tóth Gáborné Ügyintéző Részletek
Pénzügyi Osztály
Név Beosztás Műveletek
Tornyai Tibor Osztályvezető Részletek
Gazdálkodási Csoport
Név Beosztás Műveletek
Romberger Krisztina Csoportvezető Részletek
Ábrahám Judit Ügyintéző Részletek
Csonkáné Dobó Katalin Ügyintéző Részletek
Erdődi Sándorné Ügyintéző Részletek
Faragó Krisztina Ügyintéző Részletek
Farkas Hajni Ügyintéző Részletek
Halász Ildikó Ügyintéző Részletek
Juhászné Kovács Rita Ügyintéző Részletek
Juhász Szilvia Ügyintéző Részletek
Terhesné Nagy Györgyi Ügyintéző Részletek
Pénzügyi Csoport
Név Beosztás Műveletek
Komjátiné Fodor Mária Csoportvezető Részletek
Bertáné Schrek Ildikó Ügyintéző Részletek
Csikós Anikó Ügyintéző Részletek
Dr. Liszkainé Pap Ágnes Ügyintéző Részletek
Fejes Orsolya Ügyintéző Részletek
Joóné Maróti Szilvia Ügyintéző Részletek
Vojnárné Lippai Csilla Ügyintéző Részletek
Kulturális és Szervezési Iroda
Név Beosztás Műveletek
Kalmár Gábor Kabinetfőnök, irodavezető Részletek
Szabó C. Szilárd Sajtófőnök Részletek
Boros Gyula Nyugdíjas ügyi referens Részletek
Radvánszki János Tanácsnoki referens Részletek
Szervezési Csoport
Név Beosztás Műveletek
Goretity Goran Csoportvezető Részletek
Dr. Molnár Mária Polgármesteri referens Részletek
Kocsis Eszter Kommunikációs és koordinációs referens Részletek
Dr. Papp Tibor Gyula Külkapcsolati munkatárs Részletek
Jávorszky Iván Civil-ügyi főreferens Részletek
Művelődési Osztály
Név Beosztás Műveletek
Kardos János Osztályvezető Részletek
Pappné Kiss Etelka Titkárnő Részletek
Ifjúsági és Sport Csoport
Név Beosztás Műveletek
Dr. Antal Anikó Csoportvezető Részletek
Binszki Márta Ügyintéző Részletek
Szögi Andrea Ügyintéző Részletek
Kulturális Csoport
Név Beosztás Műveletek
Szentgyörgyi Anna Csoportvezető Részletek
Száz Krisztina Protokoll és rendezvényszervező főreferens Részletek
Nyéki Tamás Ügyintéző Részletek
Vasecz Virág Ügyintéző Részletek
Városüzemeltetési Iroda
Név Beosztás Műveletek
Borsiné dr. Újvárosi Ivett Irodavezető Részletek
Zoboki Zsuzsanna Titkársági ügyintéző Részletek
Balatoni Zsóka Ügyintéző Részletek
Közterület-felügyeleti Osztály
Név Beosztás Műveletek
Dr. Kárpáti Tibor Osztályvezető Részletek
Közterület-felügyeleti Csoport
Név Beosztás Műveletek
Hegyeshalmi Tibor Csoportvezető Részletek
Budai Sándor Közterület felügyelő Részletek
Csicsóné dr. Kerepesi Katalin Ügyintéző Részletek
Csurka János Közterület felügyelő Részletek
Farkas Zsolt Közterület felügyelő Részletek
Kondor Lajos Közterület felügyelő Részletek
Kotymán László Közterület felügyelő Részletek
Lencse József Közterület felügyelő Részletek
Mészáros Tamás Közterület felügyelő Részletek
Nagy László Közterület felügyelő Részletek
Nátly Dezső Közterület felügyelő Részletek
Nyerges Imre Ügyintéző Részletek
Osváth Zsolt Közterület felügyelő Részletek
Sikula Attila Közterület felügyelő Részletek
Ügyfélszolgálat Részletek
Vidiczki Zoltán Közterület felügyelő Részletek
Balog Derien Noa Közterület felügyelő Részletek
Ördögh Gábor Közterület felügyelő Részletek
Gyulai Róbert Közterület felügyelő Részletek
Portaszolgálati Csoport
Név Beosztás Műveletek
Bandula István Részletek
Dékány István Részletek
Deák Tibor Részletek
Lengyel Tibor Részletek
Miklós Csaba Részletek
Szentpéteri Dániel Részletek
Zombori József Részletek
Műszaki Csoport
Név Beosztás Műveletek
Rácz Róbert Csoportvezető Részletek
Borsos Edit Ügyintéző Részletek
Éderle Attila Ügyintéző Részletek
Környezetgazdálkodási, Közmű és Közútkezelési Osztály
Név Beosztás Műveletek
Varró László Irodavezető helyettes Részletek
Nagy Viktor Csaba Osztályvezető Részletek
Kissné Herczeg Mónika Edit Koordinációs ügyintéző Részletek
Környezetgazdálkodási, Közmű és Közútkezelési Osztály Ügyfélkapcsolat Részletek
Közmű Csoport
Név Beosztás Műveletek
Dr. Herpai Anna Ügyintéző Részletek
Feketű Noémi Ügyintéző Részletek
Szabó Tamás Ügyintéző Részletek
Dr. Dén-Kertész Katalin Csoportvezető Részletek
Olasz Réka Ügyintéző Részletek
Környezetgazdálkodási Csoport
Név Beosztás Műveletek
Dr. Tóth Annamária Csoportvezető Részletek
Balás Boglárka Ügyintéző Részletek
Csóti Edit Ügyintéző Részletek
Szendrei Dániel Ügyintéző Részletek
Tóth Brigitta Ügyintéző Részletek
Dr. Tóth Dorina Klára Ügyintéző Részletek
Közútkezelési Csoport
Név Beosztás Műveletek
Antalicz Zoltán Csoportvezető Részletek
Molnár-Branyiczky Nikolett Ügyintéző Részletek
Szekeres István Ügyintéző Részletek
Szél Antal Szabolcs Ügyintéző Részletek
Veres Tímea Ügyintéző Részletek
Dr. Balogh Eszter Ügyintéző Részletek
Farkas Csilla Ügyintéző Részletek
Lajkó Luca Ügyintéző Részletek
Vagyongazdálkodási Osztály
Név Beosztás Műveletek
Csuzdiné dr. Deák Ildikó Osztályvezető Részletek
Dr. Ruzsity Krisztina Irodavezető helyettes Részletek
Cégfelügyeleti Csoport
Név Beosztás Műveletek
Dr. Gila Orsolya Csoportvezető Részletek
Dús Andrea Ügyintéző Részletek
Tolnai Viola Ügyintéző Részletek
Közbeszerzési Csoport
Név Beosztás Műveletek
Dr. Tapasztó Magdolna Csoportvezető Részletek
Benák-Szűcs Mónika Ügyintéző Részletek
Dr. Forró Tamás Ügyintéző Részletek
Dr. Magosi Lóránd Ügyintéző Részletek
Ingatlangazdálkodási Csoport
Név Beosztás Műveletek
Dr. Oláh Anna Csoportvezető Részletek
Dr. Bordás Noémi Ügyintéző Részletek
Dr. Csirik Csilla Ügyintéző Részletek
Dr. Pályi Réka Ügyintéző Részletek
Dr. Tóth Ágnes Ügyintéző Részletek
Dr. Tóth Katalin Ügyintéző Részletek
Gombos Géza Ügyintéző Részletek
Pozsgai Eszter Ügyintéző Részletek
Városiné Dr. Tihanyi Petra Ügyintéző Részletek
Dr. Koczka-Árendás Zita Ügyintéző Részletek
Dr. Szerdahelyi Ágnes Ügyintéző Részletek
Belső Ellenőrzési Osztály
Név Beosztás Műveletek
Nemesné Kocsis Ildikó Osztályvezető Részletek
Csepi Beatrix Belső ellenőr Részletek
Klebniczki Renáta Belső ellenőr Részletek
Személyzeti Osztály
Név Beosztás Műveletek
Dr. Ács Gábor Osztályvezető Részletek
Csire Gabriella Ügyintéző Részletek
Dr. Miklóssy Márta Ügyintéző Részletek
Göldner-Vass Szilvia Ügyintéző Részletek
Katona Adrienn Ügyintéző Részletek
Egyéb
Név Beosztás Műveletek
Főporta Részletek
Huszár utcai porta Részletek
Konyhavezető Részletek
Szürke Ház Porta Részletek
Folyamattervező Csoport
Név Beosztás Műveletek
Szentgyörgyi Anna Csoportvezető Részletek
Dr. Petrovszki Edit Ügyintéző Részletek
Boér Tamás Ügyintéző Részletek
Gyányiné Fődi Angéla Ügyintéző Részletek
Kulturális események
Kulturális események
Tovább
Soron következő fogadóórák
Soron következő fogadóórák
Tovább
Egyéb események, határidők
Egyéb események, határidők
Tovább

Belső ellenőr (pályázat)

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a Belső Ellenőrzési Osztály határozatlan időre szóló belső ellenőr posztjára   Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, valamint a pályázó állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény, közélet tisztasága elleni, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, a) közgazdász; vagy gazdaságinformatikus; vagy informatikus közgazdász; vagy olyan főiskolai vagy egyetemi végzettség, amely a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásába vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartásába vételt lehetővé teszi; VAGY b) gazdasági mérnöki, gazdasági agrármérnöki vagy műszaki menedzseri szakképzettség; VAGY c) a) és b) pontba nem tartozó felsőfokú iskolai végzettség és 1. okleveles pénzügyi revizori szakképesítés; vagy 2. pénzügyi-számviteli ügyintézői szakképesítés, vagy 3. pénzügyi-számviteli szakellenőri szakképesítés; vagy 4. ellenőrzési szakelőadói szakképesítés; vagy 5. okleveles könyvvizsgálói szakképesítés; vagy 6. költségvetési ellenőri szakképesítés; vagy 7. mérlegképes könyvelői szakképesítés; vagy 8. a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének okleveles belső ellenőri szakképesítése; vagy 9. az Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Nemzetközi Szervezetének okleveles informatikai rendszerellenőri szakképesítése (CISA); vagy 10. közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértői szakképesítés; vagy 11. felsőfokú költségvetési szakképesítés; vagy 12. felsőfokú államháztartási szakképesítés; vagy 13. államháztartási gazdálkodási és ellenőrzési szakképesítés; vagy 14. államháztartási ügyintézői szakképesítés; vagy 15. elektronikus információbiztonsági vezetői szakképesítés; vagy 16. integritás tanácsadói szakképesítés; vagy 17. vezetés és gazdálkodás a közszolgálatban szakképesítés ÉS az a) és c) pont szerinti esetben legalább két éves, a b) pont szerinti esetben legalább öt éves ellenőrzési vagy a szakmai végzettségének megfelelő vagy önkormányzati költségvetési szervnél szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik.   A munkakör betöltésénél előnyt jelent: a pályázó szerepel a belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásában, okleveles könyvvizsgálói vagy mérlegképes könyvelői szakképesítés, adótanácsadó szakképesítés, belső ellenőrzési tevékenység körében szerzett gyakorlat, kontrolling területén szerzett gyakorlat.   Az ellátandó feladatok ismertetése: A belső ellenőr feladata Szeged MJV Önkormányzata felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben szereplő feladatok ellátása, integrált kockázatkezelési, ellenőrzési, irányítási eljárások hatékonyságának értékelése és fejlesztése, a jogszabályoknak, belső szabályzatoknak való megfelelés, valamint a gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség vizsgálata, tanácsadói szerepkör érvényre juttatása.   Illetmény és egyéb juttatás a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv., a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról szóló 32/2003. (VIII. 29.) Kgy. rendelet, valamint a Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata szerint jár.   A pályázat 1. benyújtásának határideje: 2023. szeptember 29., 2. elbírálásának határideje: 2023. október 13., 3. benyújtásának módja: elektronikus úton: az acs.gabor@szeged.eu e-mail címre történő megküldésével Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor. Az állás a belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásába vételétől függően, de legkorábban 2023. október 16. napjától tölthető be 6 havi próbaidő letöltése mellett. A munkakör betöltésének feltétele vagyonnyilatkozat tétele.   A pályázathoz csatolni kell: motivációs levelet (bruttó bérigény megjelölésével), a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajzot (az önéletrajz formanyomtatvány a www.szegedvaros.hu/oneletrajzsablon internetes oldalon érhető el), az Adatkezelési Tájékoztató megismeréséről szóló nyilatkozatot (a Tájékoztató és a nyilatkozat www.szegedvaros.hu/adatkezelesi-tajekoztato-palyazatokhoz internetes oldalon érhető el), iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát, a legalább két éves vagy legalább öt éves szakmai gyakorlat igazolását, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolatát (vagy az erkölcsi bizonyítvány igényléséről szóló igazolást) az alábbiak szerint: amennyiben az erkölcsi bizonyítvány igénylése a postán történik, a kérőlap nyomtatványon a 2011. évi CXCIX. tv. 42. §-ában foglalt feltételeknek való megfelelés igazolását kell kérni, illetve a „munkakörömben kizárólag nagykorú személyekkel kerülök munkakapcsolatba” részt kell bejelölni, amennyiben az erkölcsi bizonyítvány igénylése ügyfélkapun keresztül történik, a „büntetlen előéletű, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll” igazolást kell kérni.
Tovább
összes álláshirdetés