Február 25, vasárnap,
Géza, Cézár

Szeged Megyei Jogú Város hivatalos weboldala

February 25, vasárnap,
Géza, Cézár, Vanda
0 °C
0 °C / 0 °C
Megújult és energiatakarékos lett a Felsővárosi Óvoda 

Megújult és energiatakarékos lett a Felsővárosi Óvoda 

2023.09.22.

A szegedi önkormányzat 2017 óta már a tizennegyedik óvodáját újította fel. A Szegedi ÓVI Felsővárosi Óvodájának energetikai felújítására az óvodafejlesztési program részeként került sor. 
A korszerűsítésre Szeged városa 329 millió forint európai uniós támogatást és 66 millió forint önerőt fordított, így az intézmény energiafelhasználása a jövőben akár 60%-kal csökkenhet. Az óvodások nyár végén térhettek vissza a Gyík utcai intézménybe. 

A 108 férőhelyes, 924 m2 alapterületű, három épületrészből álló, panel technológiával épült óvodát 1981-ben adták át. Immár egy teljeskörűen felújított, modern, hat tágas, vegyes életkorú csoportban nevelkedhetnek az óvodások. Az óvodába integráltan járnak autista és sajátos nevelési igényű gyerekek is. Az átfogó modernizálással energiagazdaságosan működhet az óvoda, az eddigi tapasztalatok alapján az intézmény energiafelhasználása akár 60%-kal csökkenhet. 

Az energetikai korszerűsítésre a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében, a TOP-6.5.1-19-SG1-2020-00006 azonosító számú, „Szegedi ÓVI Felsővárosi Óvodájának energetikai korszerűsítése” című projektben került sor. A fejlesztésre 329 millió forint európai uniós támogatást használt fel a város, ehhez az önkormányzat további 66 millió forint önerőt biztosított. 

Az energetikai felújítás során a homlokzatot és a lábazatot hőszigeteléssel látták el. A teljes tető hő- és vízszigetelést kapott. A lapostetőkön zöldtető készült, ahova pozsgás növényeket ültettek be és napelemhálózatot telepítettek, így az üzemeltetéshez megújuló energiát is felhasználnak majd. Az épületeket összekötő közlekedőkön is szigetelték a tetőt. A konyha ablakai kivételével minden külső nyílászárót cseréltek, korszerű műanyag ablakokat és alumínium ajtókat építettek be. A napsugárzásnak kitett oldalon a nyílászárókra külső lamellás árnyékolókat tettek fel. 

A foglalkoztatóterek és a hozzájuk kapcsolódó vizesblokkok elrendezése megmaradt, a projektarányos akadálymentesítés követelményeinek megfelelően a kétszintes épületben válaszfalak építésével egy akadálymentes vizesblokkot alakítottak ki. Az épület főbejáratánál található rámpa előtt a meglévő betonjárdát elbontották, új térkőburkolat készült. A rámpához a bejárattól taktilis vezetősávot helyeztek el. 

Az épületben új elektromos hálózatot építettek ki; összesen 155 lámpatestet cseréltek korszerű LED-világításra. 

Az épület fűtési rendszerét teljesen felújították, a beruházás során 73 radiátort cseréltek le. Modernizálták a hőközpontot is és modern, lemezes hőcserélőt építettek be. 

Az épület belső falait mindenhol lefestették. A földszinti padlót – a gazdasági épületrész kivételével – mindenhol cserélték, hőszigetelték, emiatt a gyermek vizesblokkokat is felújították. Az óvodában új, beépített szekrényeket is elhelyeztek.

A kivitelezési munkákat a szegedi Gépépvill Kft. tervei alapján a közbeszerzési eljárásban nyertes, szintén szegedi KIKOM Konstrukt Kft. végezte el. 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban 2017 óta elkészült az Építő Utcai, a Tabán Utcai, a Garam Utcai, a Tünde Téri, a Kemes Utcai, a Klebelsberg-Telepi, a Cső Utcai, a Jerney Utcai, a Makkosházi, a Gyertyámos Utcai, a Tarjáni, a Gedói, és a Vedres Utcai Óvoda is. A 14 óvoda felújítására az önkormányzat összesen bruttó 4 milliárd 538 millió forintot használt fel (ebből 3 milliárd 967 millió forint uniós támogatás, 571 millió forint saját forrás). 


További információ:
Szeged MJV Polgármesteri Hivatal, 
Szabó C. Szilárd, sajtófőnök
T.: 62/564-098, E: szabo.szilard@szeged.eu; 
W: www.szegedvaros.hu/fejlesztesek-2014-2020/

Kulturális események
Kulturális események
Tovább
Soron következő fogadóórák
Soron következő fogadóórák
Tovább
Egyéb események, határidők
Egyéb események, határidők
Tovább

Közlekedési referens (pályázat)

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a Fejlesztési Iroda határozatlan időre szóló közlekedési referens posztjára   Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, valamint a pályázó állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény, közélet tisztasága elleni, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, közlekedésmérnök szakképzettség vagy építőmérnök szakképzettség.   A munkakör betöltésénél előnyt jelent: szegedi közlekedési út- és közösségi közlekedési hálózat ismerete, európai uniós pályázatokkal kapcsolatos gyakorlat, kivitelezésben szerzett tapasztalat, közigazgatásban szerzett gyakorlat, felsőfokú vagy középfokú angol nyelvvizsga.   Az ellátandó feladatok ismertetése: A közlekedési referens munkakörébe tartozik Szeged Megyei Jogú Város közlekedési hálózatához és beruházási jellegű fejlesztéseihez kapcsolódó feladatok előkészítésében való közreműködés, az ezekhez kapcsolódó pályázatokhoz, beruházásokhoz szükséges tervek elkészíttetése, engedélyeztetése, a beruházás előkészítése (beszerzési/közbeszerzési eljárásokban való szakmai közreműködés), a projekt koordinálása, lebonyolítása, az önkormányzat érdekeinek képviselete a beruházás folyamata során.   Illetmény és egyéb juttatás: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv., a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról szóló 32/2003. (VIII. 29.) Kgy. rendelet, valamint a Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata szerint jár.   A pályázat benyújtásának határideje: 2024. március 8., elbírálásának határideje: 2024. március 14., benyújtásának módja: elektronikus úton: az acs.gabor@szeged.eu e-mail címre történő megküldésével.   Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor. Az állás leghamarabb 2024. március 18. napjától tölthető be 6 havi próbaidő letöltése mellett. A munkakör betöltésének feltétele vagyonnyilatkozat tétele.   A pályázathoz csatolni kell: motivációs levelet (bruttó bérigény megjelölésével), a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajzot (az önéletrajz formanyomtatvány a www.szegedvaros.hu/oneletrajzsablon internetes oldalon érhető el), az Adatkezelési Tájékoztató megismeréséről szóló nyilatkozatot (a Tájékoztató és a nyilatkozat www.szegedvaros.hu/adatkezelesi-tajekoztato-palyazatokhoz internetes oldalon érhető el), iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolatát (vagy az erkölcsi bizonyítvány igényléséről szóló igazolást) az alábbiak szerint: amennyiben az erkölcsi bizonyítvány igénylése a postán történik, a kérőlap nyomtatványon a 2011. évi CXCIX. tv. 42. §-ában foglalt feltételeknek való megfelelés igazolását kell kérni, illetve a „munkakörömben kizárólag nagykorú személyekkel kerülök munkakapcsolatba” részt kell bejelölni, amennyiben az erkölcsi bizonyítvány igénylése ügyfélkapun keresztül történik, a „büntetlen előéletű, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll” igazolást kell kérni.
Tovább

Gazdasági osztályvezető (pályázat)

ÁLLÁSPÁLYÁZAT SZ.M.J.V.Ö. Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja pályázatot hirdet közalkalmazotti jogviszony keretében Gazdasági osztályvezető munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony (3 hónap próbaidő kikötésével)   Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő ( heti 40 óra)   Munkavégzés helye: 6724 Szeged, Párizsi krt. 27.   A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott feladatok ellátása, az intézmény működésével összefüggő gazdálkodási, pénzügyi tevékenység végzése. Az intézmény pénzügyi-számviteli, gazdasági tevékenységének szervezése, irányítása, ellenőrzése. A gazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó szabályzatok készítése, folyamatos karbantartása. Költségvetés készítése, adatszolgáltatások teljesítése. A hatékony és eredményes feladatellátás megvalósításának koordinálása, folyamatos ellenőrzése.   Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései továbbá a 257/ 2000. (XII. 26.) Kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló rendeletben meghatározott szociális ágazati összevont pótlékok az irányadóak.   Pályázati feltételek: Szakirányú, felsőfokú végzettség, Államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés (engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés), Költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai vezetői gyakorlat, Szerepelnie kell a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogsító engedéllyel, Magyar állampolgárság, Büntetlen előélet, cselekvőképesség, TITÁN informatikai rendszer ismerete, Felhasználói szintű számítógépes ismeretek.   Elvárt kompetenciák: Önálló, pontos, precíz munkavégzés, Kiváló írásbeli és szóbeli kommunikációs készség, Terhelhetőség, nagyfokú munkabírás, Megbízhatóság, kiváló együttműködési készség. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, szakmai gyakorlat igazolása, pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozóan.   A munkakör betöltésének időpontja: A munkakör legkorábban 2024. május 15-június 15. között tölthető be.   A pályázat benyújtásának határideje: 2024. április 30.   A pályázat benyújtásának módja: postai úton, az SZ.M.J.V.Ö. Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja részére (6724 Szeged, Párizsi krt. 27.) történő megküldésével, személyesen, lezárt borítékban az SZ.M.J.V.Ö. Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központban (6724 Szeged, Párizsi krt. 27.) történő leadásával.   A pályázat elbírásának határideje: 2024. május 2.   A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Pocsainé Molnár Zsuzsanna gazdasági osztályvezető ad a 70/ 708-66-27-es telefonszámon. Szeged, 2024.01.15. Király Sándorné Igazgató
Tovább
összes álláshirdetés