Közlemény – vendéglátó üzlet előtti előkert (terasz) célú közterület-használattal kapcsolatban

2021. április 24-én lépett hatályba Magyarország Kormányának az egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 176/2021 (IV. 15.) Korm. rendelete (továbbiakban: KormR), melynek 2. § (1) bekezdése alapján a közterülethez közvetlenül csatlakozó vendéglátó üzletnek az üzemeltetője, bérlője vagy tulajdonosa (a továbbiakban együtt: használó) közterület-használati hozzájárulás megfizetése nélkül ingyenesen jogosult a közterületen működő terasz használatára 2021. december 31-ig.

Fenti jogszabályi rendelkezéssel összefüggésben felhívom figyelmüket, hogy a vendéglátó üzlet előtti előkert működése által megvalósuló közterület-használat – a KormR értelmében – továbbra is kizárólag érvényes közterület-használati engedély birtokában történhet, a már korábban kiadott, érvényes közterület-használati engedélyben megjelölt nagyságú területen, vagy az ezt követően kiadásra kerülő közterület-használati engedélyben foglaltaknak megfelelően gyakorolható. Úgyszintén továbbra is hatályban van Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének a közterület-használatáról szóló 57/1999. (XII.23.) Kgy rendelete, mely letölthető az alábbi linken: https://www.szegedvaros.hu/rendeletek

Amennyiben a még engedéllyel nem rendelkező vendéglátó üzlet üzemeltetője közterületen vendéglátó előkertet szeretne a jövőben üzemeltetni, ehhez – a városi főépítésszel történt előzetes egyeztetést követően – illetékmentes kérelmet kell benyújtania SZMJV Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Építési Iroda Közterületi Csoportjához.

Abban az esetben, ha a már engedéllyel rendelkező közterület-használók az érvényes engedélyben megjelöltnél nagyobb közterületet kívánnak igénybe venni, vagy egyéb módosítást kívánnak eszközölni a vendéglátó előkertre vonatkozó engedélyben foglaltakhoz képest, úgy – figyelemmel a KormR 2. § (2) és (4) bekezdéseiben foglalt, a terasz maximális méretét érintő előírásokra is –  a városi főépítész megkeresését követően illetékmentes kérelemmel fordulhatnak SZMJV Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Építési Iroda Közterületi Csoportjához.

Fokozottan felhívom szíves figyelmüket arra, hogy amennyiben a közterület-használat engedély nélkül, vagy az engedélyben foglaltaktól eltérően valósul meg, illetve a közterület-használat sérti a KormR-ben foglaltakat, függetlenül az engedélyezett használat díjmentességétől, szankció alkalmazására kerül sor.

Kérdés esetén az alábbi elérhetőségeken érdeklődhetnek:
62/564-397, 62/564-165, 62/564-056

Szeged, 2021. április 26.

Dr. Martonosi Éva
jegyző