Hivatalos név (teljes név), Székhely, Postacím (postafiók szerinti címe, ha van), Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal), Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal), Központi elektronikus levélcím, A honlap URL-je, Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve, Az ügyfélfogadás rendje

Hivatalos elérhetőségek

Hivatalos név: Szeged, Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

Székhely: Szeged, Széchenyi tér 10-11. 6720

Postacím: 6745 Szeged Pf.473

Telephely:                 

  • Szeged, Huszár u. 1.    Pf. 466
  • Szeged-Kiskundorozsma,  Negyvennyolcas u. 12.
  • Szeged-Szőreg, Szerb u. 21.
  • Szeged-Tápé, Honfoglalás u. 73.
  • Szeged, Bajza u. 2. (Műszaki Nyilvántartó)
  • Szeged, Kiss E. u. 3.
  • Szeged, Széchenyi tér 10.
  • Szeged, Széchenyi tér 11.

 

Postacím: Szeged, Pf. 473

Telefonszám:

  • 06-80-820-302 (ingyenes zöldszám)
  • 62-564-364


Faxszám: 62/564-341  (Polgármesteri titkárság)

Központi elektronikus levélcím: info@szegedvaros.hu

Honlap: www.szegedvaros.hu

Ügyfélszolgálatok elérhetőségei: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala irodáinak ügyfélszolgálatai